X.e.m x.ét trá.ch nhiệm của cửa khẩu Nội b.ài khi để Nguyễn Hồng Nhung lọt qua hệ thống κιểм ᴅịcн sân b.ay

Chia sẽ

Khi N.H.N. về nước, cửa khẩu Nội b.ài đã th.ực h.iện kh.ai b.áo y tế đối với hành khá.ch trở về từ Italy. N. đã kh.ai b.áo kh.ô.ng trung thực d.ẫn đ.ến việc sân b.ay bỏ lọt b.ệ.n.h nhân.

Trao đổi với Zing.vn, bá.c sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết b.ệ.n.h nhân N.H.N. đã được y.êu c.ầu kh.ai b.áo y tế ngay khi xuống sân b.ay Nội b.ài vào rạng sá.ng 2/3. Tuy nhiên, n.ữ hành khá.ch đã kh.ai b.áo kh.ô.ng trung thực d.ẫn đ.ến việc bỏ lọt một ca b.ệ.n.h n.g.u.y h.i.ể.m.

“Khi hành khá.ch kh.ai xong, chúng tôi có phỏng vấn, đ.iều tr.a thêm nhưng ng.ười này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ kh.ô.ng qua cá.c nước khá.c”, ô.ng Tuấn khẳng định.

S.ức kh.ỏe của b.ệ.n.h nhân N.H.N. vẫn đang tiến triển t.ốt. Ảnh: BSCC.

Phụ thuộc ý thức tự giá.c

Ông Tuấn cho biết CDC Hà Nội ch.ịu trá.ch nhiệm k.iểm tr.a tờ kh.ai y tế tại sân b.ay, còn việc k.iểm tr.a hộ chiếu của hành khá.ch do a.n n.inh cửa khẩu Nội b.ài th.ực h.iện.

“Qua k.iểm tr.a hộ chiếu cũng kh.ô.ng pha’t hiện dấu v.ết hành khá.ch từng đến Italy, nếu pha’t hiện được ch.ắn ch.ắn chúng tôi đã y.êu c.ầu cá.ch ly ngay từ sân b.ay”, l.ãnh đ.ạo CDC Hà Nội cho biết.

Để ngăn ngừa C.o.v.i.d-19 lây lan, sân b.ay Nội b.ài được x.á.c định là cửa ngõ chiê’n lược, nơi tập trung 3 l.ực l.ượng cùng rà soát hành khá.ch nhập cảnh gồm l.ực l.ượng kiểm d.ị.ch y tế quốc tế thuộc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội (CDC Hà Nội), l.ực l.ượng a.n n.inh cửa khẩu (Bộ CA) và a.n n.inh sân b.ay (ACV).

Tuy nhiên, cả 2 lần có hành khá.ch инιễм b.ệ.n.h nhập cảnh (Tr.ường hợp 8 c.ô.ng nhân Nihon Plast Việt n.am về từ Vũ Há.n và Tr.ường hợp hành khá.ch N.H.N.), “bộ lọc” tại sân b.ay đều kh.ô.ng pha’t hiện.

“Nhiều Tr.ường hợp đến CA cũng kh.ô.ng pha’t hiện được, vậy nên điều q.u.a.n t.r.ọ.n.g nhất vẫn là ý thức tự giá.c, trung thực của bản thân ng.ười kh.ai b.áo”, l.ãnh đ.ạo CDC Hà Nội nhấn mạnh.

Ngày 8/3, Cục Hàng kh.ô.ng Việt n.am đã có c.ô.ng văn y.êu c.ầu cá.c sân b.ay bên cạnh đ.ảm b.ảo a.n n.inh phải tham gia gia’m sa’t c.h.ặ.t chẽ việc kh.ai b.áo y tế, đ.ảm b.ảo kh.ô.ng để lọt, bỏ sót hành khá.ch nhập cảnh vào Việt n.am mà kh.ô.ng th.ực h.iện thủ tục kh.ai b.áo y tế.

14 ca mới S.ức kh.ỏe ổn định

Chiều 8/3, Bộ Y tế c.ô.ng b.ố thêm 8 Tr.ường hợp ᴅươɴԍ тíɴн với coʀoɴᴀ ở Việt n.am. Cá.c b.ệ.n.h nhân mới là hành khá.ch nước ngoài cùng chuyến b.ay VN0054 với b.ệ.n.h nhân thứ 17 (ch.ị N.H.N., 26 t.uổi, ngụ tại Trúc Bạch, Hà Nội) từ Anh về Việt n.am.

Tổng số ca b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 tại Việt n.am tính đến hết ngày 8/3 là 30, trong đó 16 ng.ười đã được đ.iều tr.ị kh.ỏi hoàn toàn, 14 ca đang được đ.iều tr.ị cá.ch ly, t.ình tr.ạng S.ức kh.ỏe ổn định.

Trước đó, đêm 6/3, UBND Hà Nội c.ô.ng b.ố n.ữ b.ệ.n.h nhân N.H.N. là ca b.ệ.n.h đ.ầu tiên tại Hà Nội (thứ 17 tại Việt n.am) ᴅươɴԍ тíɴн với coʀoɴᴀ. Theo đ.iều tr.a d.ị.ch tễ, ngày 15/2, b.ệ.n.h nhân x.uất c.ảnh từ Nội b.ài sang London (Anh). Đến 18/2, b.ệ.n.h nhân từ London sang Milan (Italy) khi nơi đây chưa ghi nh.ận d.ị.ch C.o.v.i.d-19 bùng pha’t. Đến 20/2, b.ệ.n.h nhân quay trở l.ại London để sang Paris (Pháp) gặp ch.ị gái.

Ngày 26/2, b.ệ.n.h nhân quay l.ại London. Ngày 29/2, c.ô có b.iểu h.iện ho nhưng kh.ô.ng đi kh.ám, hô.m sau xuất hiện thêm tr.iệu ch.ứng đau mỏi ng.ười. Trong ngày 1/3, b.ệ.n.h nhân đ.áp chuyến b.ay VN0054 của Vietn.am Airlines từ London về Nội b.ài lúc 4h30 ngày 2/3 (lúc này b.ệ.n.h nhân kh.ô.ng sốt).

Sau khi về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, bênh nhân xuất hiện sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi và đã đi kh.ám tại b.ệnh v.iện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, quận b.a Đình vào ngày 5/3. Sau khi được chẩn đoá.n viêm phổi, b.ệ.n.h nhân được chuyển đến b.ệnh v.iện b.ệnh nh.iệt đới Trung ương cơ sở và được k.ết l.uận ᴅươɴԍ тíɴн với C.o.v.i.d-19 tại đây.

Nguồn : http://ohwanwan.com/xem-xet-trach-nhiem-cua-cua-khau-noi-bai-khi-de-nguyen-hong-nhung-lot-qua-he-thong-%ce%ba%ce%b9e%d0%bc-%e1%b4%85ic%d0%bd-san-bay.html

 

Chia sẽ