Vụ gi.ang h.ồ vây xe chở CA: Xem xét hướng x.ử l.ý cá.n bộ l.iên qu.an

Chia sẽ

Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai giao c.ơ qu.an thanh tra CA t.iếp t.ục x.á.c minh l.àm r.õ để đề xuất hướng x.ử l.ý với cá.n bộ l.iên qu.an v.ụ gi.ang h.ồ vây xe.

Ngày 20/8, tại buổi họp báo tình hình kinh tế – x.ã h.ội những thá.ng đ.ầu năm 2019, trả lời câu hỏi của ph.óng viên về việc x.ử l.ý v.ụ việc gi.ang h.ồ vây xe chở CA x.ảy r.a vào thá.ng 6 vừa qua, Đ.ại t.á Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã c.ung c.ấp thêm một số th.ô.ng tin.

Đ.ại t.á Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc CA tỉnh Đồng Nai

Theo đó, v.ụ g.ây rối tr.ật t.ự c.ô.ng cộng x.ảy r.a ngày 12/6/2019 tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa). Đến nay, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP. Biên Hòa đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am 4 đ.ối t.ượng gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982), Ngô Đình Giang (tức Giang 36, SN 1986), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn Nhóc, SN 1989) và Mai Văn Căn (SN 1990); đồng thời t.iếp t.ục đ.iều tr.a, tr.uy x.ét cá.c đ.ối t.ượng có l.iên qu.an.

Đối với cá.c cá.n bộ ch.iến sĩ c.ô.ng tá.c tại CA tỉnh Đồng Nai l.iên qu.an đến v.ụ việc này, Đ.ại t.á Danh cho biết đã đình chỉ 3 cá.n bộ gồm: Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội C.ảnh s.át tr.ật t.ự, Trung tá Nguyễn Quang Tr.ường, Đội phó Đội C.ảnh s.át 11, Th.iếu t.á Nguyễn Tấn Hùng, cá.n bộ C.ảnh s.át 113 (thuộc Phòng C.ảnh s.át Quản lý hành chính về tr.ật t.ự x.ã h.ội, CA tỉnh Đồng Nai).

Hiện Giám đốc CA tỉnh đã giao c.ơ qu.an thanh tra CA t.iếp t.ục x.á.c minh l.àm r.õ để đề xuất hướng x.ử l.ý.

Trả lời câu hỏi, tại sao kh.ô.ng kh.ởi t.ố v.ụ á.n cố ý g.ây th.ương t.ích vì trong v.ụ việc ô.ng Lê Võ Tr.ường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắk Lắk) b.ị đ.á.nh phải khâu nhiều m.ũi, Phó Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai cho biết, tới nay ng.ười b.ị h.ại vẫn chưa hợp tá.c với c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a nên chưa có cơ sở để kh.ởi t.ố đối với h.ành v.i trên.

Hiện cá.c l.ực l.ượng CA đang kh.ẩn tr.ương đ.iều tr.a, nếu đủ cơ sở thì mới kh.ởi t.ố v.ụ á.n./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

 

Nguồn: vov.vn

 

Chia sẽ