Vì sao Loan “cá” l.ộng hành?

Chia sẽ

Băng Loan “cá” gồm nhiều ng.ười trong g.ia đ.ình, hoạt đ.ộng l.ộng hành từ khu vực chợ này đến chợ khá.c nhưng chậm b.ị tr.iệt ph.á, vì sao?

Mở rộng đ.iều tr.a b.ăng nh.óm chuyên bảo kê khu vực chợ c.ô.ng nhân ở Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), CA tỉnh Đồng Nai vừa b.ắt gi.ữ thêm ch.ồng của b.à tr.ùm Loan “cá” cùng e.m r.uột của Loan.

Vươn vòi ra cá.c chợ

CA TP Biên Hòa (Đồng Nai) chiều 7-5 đã b.ắt kh.ẩn c.ấp Nguyễn Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn “cá”, SN 1977, ngụ phường Hóa An, TP Biên Hòa), ch.ồng của Lý Thị Loan (Loan “cá”) và Lý Thị Phượng (SN 1982), e.m r.uột của Loan.

Loan “cá” là ngh.i c.an c.ầm đ.ầu b.ăng nh.óm gi.ang h.ồ chuyên bảo kê tại chợ tạm của c.ô.ng nhân tại ấp 1, xã Thạnh Phú, b.ị Phòng c.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Đồng Nai b.ắt gi.ữ vào chiều 5- 5 để đ.iều tr.a về h.ành v.i c.ưỡng đoạt t.ài s.ản.

Tuấn “cá” bước đ.ầu được x.á.c định là đ.ối t.ượng c.ầm đ.ầu b.ăng nh.óm bảo kê thu tiền của ng.ười buôn bá.n; cho v.ay n.ặng lãi ở khu vực chợ cá Hóa An và khu vực chợ tự phát gần c.ô.ng ty Pouchen (phường Hóa An), nơi g.ia đ.ình Tuấn và Loan từng làm ăn buôn bá.n. Đ.iều tr.a b.an đ.ầu ch.o th.ấy g.ia đ.ình Tuấn và Loan đã l.ôi k.éo đ.àn e.m, hoạt đ.ộng manh đ.ộng và mở rộng địa b.àn từ chợ Hóa An đến chợ Thạnh Phú. Phượng được x.á.c định là trợ thủ đắc lực của Loan và Tuấn.

Vì sao Loan cá l.ộng hành? - Ảnh 1.

h.iện tr.ường b.ắt băng bảo kê tại chợ tạm Thạnh Phú

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây v.ợ ch.ồng Loan và Tuấn có vựa cá khá lớn trong chợ Hóa An, là đ.ầu mối chuyên bỏ mối cho cá.c điểm bá.n khá.c cũng như cá.c cửa hàng bá.n lẻ, nhà hàng, quá.n Nh.ậu… c.ơ qu.an CA x.á.c định Tuấn và Loan cùng đăng ký thường trú tại tổ 19, khu phố An Hòa, phường Hóa An. Mấy năm trở l.ại đây, thấy khu vực phía trước c.ổng c.ô.ng ty Pouchen, đối diện chợ Hóa An có nhiều t.iểu thương tự ý họp chợ buôn bá.n hàng rong, Tuấn và Loan cho ng.ười đến đe d.ọa, đứng ra thu tiền mặt bằng và tiền… dọn v.ệ s.inh. Mỗi t.iểu thương buôn bá.n tại đây hằng thá.ng phải đóng cho v.ợ ch.ồng Tuấn từ 100.000 – 400.000 đồng tiền “mặt bằng” và từ 5.000- 7.000 đồng tiền “dọn v.ệ s.inh”.

Trong băng của v.ợ ch.ồng Tuấn “cá”, Ái và t.ùng (hiện chưa rõ l.ai l.ịch) được giao nhiệm v.ụ trực tiếp thu tiền “v.ệ s.inh”; Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn “Úc”, ngụ huyện Trảng b.om) và 3 đ.ối t.ượng khá.c được giao thu tiền “mặt bằng”.

Đến giữa năm 2019, v.ợ ch.ồng Tuấn “cá” ly thân. Loan “cá”chuyển địa b.àn đến khu vực chợ tự phát phía trước c.ổng c.ô.ng ty Ch.angShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đ.á.nh bật cá.c nh.óm khá.c, giành địa b.àn. Còn Tuấn “cá” cùng một số đ.àn e.m t.iếp t.ục thu tiền bảo kê tại khu vực chợ Hóa An, c.ổng c.ô.ng ty Pouchen.

Sau khi CA tỉnh Đồng Nai b.ắt Loan “cá” và 9 đ.ối t.ượng về h.ành v.i c.ưỡng đoạt t.ài s.ản, nhiều t.iểu thương buôn bá.n quanh khu vực c.ổng c.ô.ng ty Pouchen và chợ Hóa An đã t.ố c.áo h.ành v.i thu tiền bảo kê của Tuấn “cá”.

ng.ười dân kh.iếp hãi

Trở l.ại khu vực chợ tạm tại ng.ã 3 Thạnh Phú, xã Thạnh Phú vào ngày 8-5, chúng tôi ghi nh.ận hoạt đ.ộng buôn bá.n của ng.ười dân đã trở l.ại bình thường. Theo ng.ười dân địa phương, Loan “cá” có một bãi trô.ng giữ xe ngay khu vực và một ph.ụ n.ữ tên Nhung “khàn” (cũng được x.á.c định là c.ầm đ.ầu hoạt đ.ộng gi.ang h.ồ) buôn bá.n nhỏ lẻ tại đây. “Họ từ nơi khá.c đến đây làm ăn buôn bá.n nhưng ít giao thiệp với b.à c.on xung quanh; t.ổ ch.ức nhiều ng.ười x.ăm tr.ổ đi thu tiền của những ng.ười bá.n hàng rong…” – một ng.ười dân kể.

Còn theo một n.ạn nh.ân, băng này đi l.ại d.ọa dẫm, bảo kê từ 7 giờ đến 16 giờ hằng ngày. t.ối đến, ng.ười buôn bá.n về hết, ng.ười của Loan cho k.ẻ vạch sơn, ghi tên, ký hiệu, dùng xe tải chở những tấm gỗ đến phân lô “đặt chỗ” ở khu vực buôn bá.n. “Hô.m sau, họ nói khu vực đó đã có chủ, m.uốn ngồi phải chung chi, gọi là nộp tiền rá.c” – ng.ười này cho biết.

Trong khi đó, ô.ng Phạm Lê Nhân, Phó ch.ủ t.ịch UBND xã Thạnh Phú, giải thích việc b.ăng nh.óm l.ộng hành thu tiền bảo kê tại đây x.ảy r.a thời gian dài nhưng âm thầm và dùng nhiều th.ủ đ.oạn tinh vi; khu vực chợ tự phát có nhiều c.ô.ng ty, xí ngh.iệp lớn, tập trung nhiều c.ô.ng nhân, mỗi lần tan tầm là những ng.ười bá.n hàng rong l.ại k.éo đến. Gần đây, xã và huyện đang t.iếp t.ục lên cá.c chương trình x.ử l.ý t.ình tr.ạng buôn bá.n ở chợ tự phát. Riêng với b.ăng nh.óm bảo kê, xã đã b.áo c.áo tình hình và ph.ối h.ợp với CA tỉnh để tr.iệt ph.á.

Còn ô.ng Nguyễn Khắc Tâm, Trưởng khu phố 1, xã Thạnh Phú, nói tình hình a.n n.inh tr.ật t.ự tại đây ph.ức t.ạp do có cá.c khu c.ô.ng ngh.iệp, tập trung đô.ng c.ô.ng nhân nên kh.ó kh.ăn trong việc quản lý.

Đ.iều tr.a h.ành v.i cho v.ay n.ặng lãi

Như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, chiều 5-5, CA tỉnh Đồng Nai tr.iệt ph.á một b.ăng nh.óm gi.ang h.ồ chuyên thu tiền bảo kê tại khu vực ven KCN Thạnh Phú, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Bước đ.ầu x.á.c định c.ầm đ.ầu b.ăng nh.óm này là Lý Thị Loan (SN 1981, Loan “cá”) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1985, Nhung “khàn”). b.ăng nh.óm này chuyên dùng v.ũ l.ực đe d.ọa, kh.ống ch.ế b.uộc những ng.ười bá.n hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê.

kh.ám x.ét nơi ở của cá.c đ.ối t.ượng, c.ảnh s.át th.u gi.ữ nhiều cọc tiền, trong đó có những cọc tiền lẻ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 đồng có được từ c.ưỡng đoạt của những ng.ười bá.n rau, trái cây… Ngoài ra, còn có nhiều sổ ghi chép có d.ấu h.iệu th.ể h.iện việc cho v.ay n.ặng lãi, đ.òi n.ợ thuê, ghi đề.

b.ài và ảnh: Xuân Hoàng

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-loan-ca-long-hanh-2020050821282322.htm

Chia sẽ