V.ụ th.ảm á.n gi.ế.t 4 ng.ười ở Đan Phượng: CA t.iết l.ộ chi tiết b.ất ng.ờ

Chia sẽ

Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA TP Hà Nội, việc b.ị c.an Nguyễn Văn Đô.ng ch.ém ch.ế.t 4 ng.ười xuất phát từ m.âu th.uẫn đất đai và do nói x.ấu lẫn nhau.

M.âu th.uẫn phát sinh từ tr.anh ch.ấp đất đai và nói x.ấu nhau

Ngày 15/10, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP Hà Nội đã hoàn tất k.ết l.uận đ.iều tr.a v.ụ anh th.ảm s.át g.ia đ.ình e.m tr.ai kh.iến 4 ng.ười ch.ế.t, 1 ng.ười b.ị th.ương tại huyện Đan Phượng; đồng thời đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố b.ị c.an Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) t.ội d.anh gi.ế.t ng.ười.vu tham an giet 4 nguoi o dan phuong: c.ong an tiet lo chi tiet b.at ngo hinh 1Đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng sau khi g.ây á.n. (Ảnh: Bá Cường)

Theo bản k.ết l.uận đ.iều tr.a, Nguyễn Văn Đô.ng và n.ạn nh.ân Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) là hai anh e.m r.uột. Sống gần nhà nhau, nhưng giữa Hải và Đô.ng l.ại x.ảy r.a m.âu th.uẫn về tr.anh ch.ấp đất đai. Bên cạnh đó, v.ợ ô.ng Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói x.ấu Nguyễn Văn Đô.ng kh.iến Hải và Đô.ng n.ảy s.inh m.âu th.uẫn.

Ngày 29/8/2019, c.on trai ô.ng Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đô.ng nói chuyện, th.ô.ng báo 3 đến 4 hô.m n.ữa g.ia đ.ình ô.ng Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà ô.ng Đô.ng, Hiệp hỏi xe.m Đô.ng có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà kh.ô.ng.

Đô.ng n.ổi giận, cho rằng việc này ô.ng Hải (b.ố Hiệp) phải tự sang mà nói, r.ồi đ.uổi Hiệp về. Cộng thêm b.à Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đô.ng gh.ét, n.ảy s.inh ý nghĩ sẽ gi.ế.t v.ợ ch.ồng b.à Việt, ô.ng Hải.

Đ.ối t.ượng r.a t.ay tàn đ.ộc

Theo k.ết l.uận đ.iều tr.a, khoảng 7h30 sá.ng 1/9, Đô.ng qu.yết đ.ịnh r.a t.ay. Đ.ối t.ượng gi.ấu 1 c.on d.ao nhọn, dài khoảng 40 cm, trong áo và sang nhà e.m tr.ai.vu tham an giet 4 nguoi o dan phuong: c.ong an tiet lo chi tiet b.at ngo hinh 2g.ia đ.ình n.ạn nh.ân đ.au x.ót khi m.ất đi 4 ng.ười thân.

Vừa đến c.ổng nhà e.m tr.ai, Đô.ng thấy b.à Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng d.ao ch.ém, kh.iến b.à Việt g.ục tại chỗ. Sau đó, Đô.ng t.iếp t.ục cầm d.ao tr.uy s.át ô.ng Hải; ch.ị Nguyễn Thị Bắc (28 t.uổi, c.on gái ô.ng Hải); ch.ị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 t.uổi, c.on dâu ô.ng Hải) và ch.áu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 t.uổi).

Trong quá trình tr.uy s.át g.ia đ.ình e.m tr.ai, đ.ối t.ượng Đô.ng đã gặp một số ng.ười hàng xóm, họ hàng sang chắp tay xin tha m.ạng cho n.ạn nh.ân. Khi c.ơn cuồng sát n.ổi lên, đ.ối t.ượng Đô.ng đã chỉ d.ao vào từng ng.ười và nói: “Đứa nào can thì t.ao ch.ém”.

v.ụ việc kh.iến ô.ng Hải, ch.ị Bắc t.ử v.ong tại chỗ, 3 ng.ười còn l.ại được đưa đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Tuy nhiên, b.é Huyền My và b.à Việt đã t.ử v.ong ngay sau đó do v.ết th.ương qu.á n.ặng; riêng ch.ị Hồng Nhung đã qua c.ơn ng.uy k.ịch./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn: vov.vn

 

Chia sẽ