V.ụ t.ử v.ong khi làm việc với đoàn liên ngành: Đình chỉ đ.iều tr.a vì n.ạn nh.ân… “tự ch.ế.t”?

Chia sẽ

C.ơ qu.an đ.iều tr.a khẳng định “kh.ô.ng có sự việc ph.ạm t.ội”, n.ạn nh.ân ch.ế.t do B.ệnh lý

c.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Tây Ninh vừa r.a qu.yết đ.ịnh đình chỉ đ.iều tr.a v.ụ á.n l.iên qu.an đến cái ch.ế.t của b.à Nguyễn Thị Bích (SN 1968; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

qu.yết đ.ịnh nêu: “Kết quả gi.ám đ.ịnh ng.uyên nh.ân ch.ế.t của b.à Nguyễn Thị Bích là chảy m.áu kh.oang dưới đ.áy não do B.ệnh xơ mỡ đ.ộng mạch nuôi não (vùng đa giá.c Wills) m.ức đ.ộ n.ặng. Do đó, kh.ô.ng có sự việc ph.ạm t.ội”.

v.ụ t.ử v.ong khi làm việc với đoàn liên ngành: Đình chỉ đ.iều tr.a vì n.ạn nh.ân... tự ch.ế.t? - Ảnh 1.

c.on b.à Bích chỉ vị trí M.ẹ ng.ã xuống và t.ử v.ong

v.ụ t.ử v.ong khi làm việc với đoàn liên ngành: Đình chỉ đ.iều tr.a vì n.ạn nh.ân... tự ch.ế.t? - Ảnh 2.

b.à Nguyễn Thị Bích

Như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, chiều 16-8-2018, tổ k.iểm tr.a và x.ử l.ý cá.c điểm thu mua củ mì trên địa b.àn xã Tân Hội đến nhà b.à Bích để k.iểm tr.a. Do b.à Bích c.ung c.ấp giấy chứng nh.ận đăng ký kinh doanh kh.ô.ng hợp lệ nên tổ k.iểm tr.a lập biên bản. Trong lúc th.ành v.iên tổ k.iểm tr.a đang lập biên bản thì b.à Bích ng.ã xuống nền xi măng kh.iến đ.ầu chảy m.áu, b.ất t.ỉnh.

Thấy vậy, ch.ồng b.à Bích là ô.ng Châu Văn Tài đ.uổi đ.á.nh th.ành v.iên tổ k.iểm tr.a. g.ia đ.ình sau đó đưa b.à Bích đi b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu nhưng n.ạn nh.ân t.ử v.ong trước lúc nhập V.iện.

Theo ô.ng Tài, v.ợ ô.ng b.ị một ng.ười đi trong đoàn k.iểm tr.a xô ng.ã chứ kh.ô.ng phải tự ng.ã. v.ụ á.n sau đó được kh.ởi t.ố đ.iều tr.a, đến nay c.ơ qu.an đ.iều tr.a quyết đinh đình chỉ.

Như Phú

Nguồn: Nld.com.vn

Chia sẽ