Uống r.ượu về đ.á.nh v.ợ c.on kh.iến c.on 7 thá.ng t.uổi t.ử v.ong

Chia sẽ

 Sau khi uống r.ượu về, ng.ười ch.ồng mới 23 t.uổi ở tỉnh Quảng n.am đ.á.nh đ.ập v.ợ c.on kh.iến ch.áu b.é mới 7 thá.ng t.uổi t.ử v.ong.

Ngày 22-5, CA tỉnh Quảng n.am cho biết đang t.ạm gi.ữ Nguyễn Văn Phiên (23 t.uổi; quê ở th.ôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng n.am) vì đã đ.á.nh đ.ập v.ợ c.on kh.iến c.on trai t.ử v.ong.

Uống r.ượu về đ.á.nh v.ợ c.on kh.iến c.on 7 thá.ng t.uổi t.ử v.ong - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phiên

Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, t.ối 21-5, sau khi uống r.ượu về ph.òng tr.ọ tại th.ôn An Thạnh (xã Điện Th.ắng n.am, thị xã Điện b.àn, tỉnh Quảng n.am), Phiên d.ùng t.ay chân đ.á.nh v.ợ là ch.ị Nguyễn Thị Hà Vi (19 t.uổi; ngụ th.ôn Phong Lục Tây, xã Điện Th.ắng n.am) và c.on trai r.uột là Nguyễn Bảo B. (7 thá.ng t.uổi).

Sau đó, ch.ị Vi thấy ch.áu B. b.ị tím tái nên đưa đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa Vĩnh Đức. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, ch.áu B. t.ử v.ong.

Q.Vinh

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-uong-ruou-ve-danh-vo-con-khien-con-7-thang-tuoi-tu-vong-20200522110725596.htm

Chia sẽ