Trưởng phòng Sở TN&MT: Ngất xỉu khi nghe đọc quyết định kh.ởi t.ố b.ắt tạm giam

Chia sẽ

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã ra quyê’t định khởi t;ố, lệnh bắ.t tạm gia.m đối với cá.c b.ị c.an đã vi phạ.m về quản lý đất đai. Trong đó, có 3 b.ị c.an bị b.ắt tạm giam và 1 b.ị c.an cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

b.ị c.an Phạm Hoàng Huynh ng;ấ.t x;ỉ.u khi nghe Cơ quan đ.iều tr.a đọc quyê’t định kh;ở.i t;ố và tạm gi;a.m – ảnh Văn Tài

Cụ thể, cá.c b.ị c.an bị kh;ở.i t;ố và b.ắ;t tạm gi.a;m, gồm: Phạm Hoàng Huynh (Trưởng phòng Quản lý đo đạc bản đồ và viễn thám, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên); Nguyễn Bửu (nguyên ch.ủ t.ịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa, Phú Yên); Trần Hải Âu (cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung). Riêng b.ị c.an Phạm Trường Kỳ, nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung được cho tại ngoại.

Cơ quan Cảnh s.á;t đ.iều tr.a đọc quyê’t định kh;ở.i t;ố và tạm gi.a;m với b.ị c.an Trần Hải Âu – ảnh Văn Tài

Cả 4 b.ị c.an vừa nêu đều bị kh;ở.i t;ố về tội L.ợi d.ụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cá.c quyê’t định này đều được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo quy định.

Theo kết quả đ.iều tr.a ban đầu, trong thời gian từ năm 2018 – 2019, L.ợi d.ụng chức vụ quyền hạn được giao, Huynh, Bửu đã thống nhất với Kỳ và Trần Hải Âu tiến hành hợp thức hóa đất của Nhà nước thành đất ở trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số cá nhân và do chính mình đứng tên, với diện tích hơn 13.350 m2. Trong đó, có một số diện tích đã được chuyển nhượng cho cá.c nhà đầu tư ở cá.c tỉnh khá.c.

Được biết, đây là v.ụ a’n được mở rộng từ v.ụ a’n mà Cơ quan Cảnh s.á;t đ.iều tr.a Công an Phú Yên đã kh;ở.i t;ố vào cuối năm 2019 liên quan đến nhiều cán bộ ở thị xã Đông Hòa khi ký quyê’t định cho chuyển mục đích hơn 1.150 hồ sơ từ đất lúa, đất trông cây hàng năm sang đất ở đô thị và đất ở nông th.ôn.

Hiện v.ụ a’n đang tiếp tục đ.iều tr.a, mở rộng.

VĂN TÀI

Theo https://www.tienphong.vn/phap-luat/ngat-xiu-khi-nghe-doc-quyet-dinh-khoi-to-bat-tam-giam-1714514.tpo

Nguồn: .https://tinnongnews.com/truong-phong-so-tnmt-ngat-xiu-khi-nghe-doc-quyet-dinh-khoi-to-bat-tam-giam.html?

Chia sẽ