Chín lần điều chỉnh giá điện chỉ tăng kh.ông giảm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói “Chúng tôi cũng thấy tiếc…”

“Chúng tôi cũng thấy tiếc và b.ức x.úc khi chưa giảm được giá điện nhưng tới đây khi hình thành thị trường điện cạnh tranh thì câu chuyện giá điện sẽ thực sự công khai, minh bạch”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói. Sáng ngày 7/9, Uỷ ban Kinh tế của Quốc […]

Thí sinh choáng váng vì đạt 9 điểm/ môn vẫn có thể trượt đại học

Mức điểm trúng tuyển dự kiến vào ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính của Trường ĐH Bá.ch khoa Hà Nội là từ 28-29 điểm. Như vậy thí sinh đạt 9 điểm/môn vẫn có thể trượt đại học. Nhiều trường ĐH đã công bố mức điểm trúng tuyển dự kiến ở mức cao chót vót […]