Thủ tướng: kh.ởi t.ố tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chia sẽ

Thủ tướng yêu cầu kh.ởi t.ố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với cá.c đ.ường d.ây t.ổ ch.ức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Chỉ đạo này được Thủ tướng đưa ra khi kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 2/8.

Ông yêu cầu cá.c bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an và UBND cá.c tỉnh, thành tăng cường quản lý khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua cá.c đường mòn, lối mở.

“Yêu cầu kh.ởi t.ố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với cá.c đ.ường d.ây t.ổ ch.ức đưa người nước ngoài vào Việt Nam”, Thủ tướng quán triệt.

Kh.ông làm thái quá, kh.ông ngăn sông cấm chợ khi chưa có dịch

Về công tá.c chống dịch, Thủ tướng đάɴʜ giá cao Bộ Y tế và l.ãnh đ.ạo cá.c bộ, Ng.ành, địa phương khi đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông giao cá.c cơ quan hoàn thành một chỉ thị mới thay Chỉ thị 16 để phù hợp với diễn biến dịch trong giai đoạn này.

Sau khi phát hiện dịch quay trở lại, Thủ tướng cho biết chúng ta đã có nhiều giải pháp quyết liệt. Ông biểu dương nhiều địa phương có dịch đã kịp thời giãn cá.ch ở cá.c ổ dịch, có nhiều biện pháp mạnh mẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kh.ông làm thái quá, kh.ông ngăn sông cấm chợ, tuyên bố cá.ch ly xã hội khi chưa có ổ dịch. Ảnh: Quang Hiếu.

Người đứng đầu Chính phủ dự báo dịch Covid-19 sẽ phức tạp và lan rộng nếu chúng ta kh.ông khoanh vùng và có giải pháp kịp thời, cụ thể.

Tuy nhiên, với những địa phương chưa có giãn cá.ch xã hội theo Chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là cá.c trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

“Kh.ông làm thái quá, kh.ông ngăn sông cấm chợ, kh.ông tuyên bố cá.ch ly xã hội khi chưa có ổ dịch. Cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cá.ch”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng lưu ý dịch lần này ở cấp độ mới, sẽ diễn ra trên diện rộng nếu ngăn chặn kh.ông hiệu quả. Mỗi gia đình, th.ôn, bản, khu phố phải là một pháo đài chống dịch; mỗi người dân là một chiến sĩ, phải bảo vệ chính mình và gia đình mình.

Cá.c Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, UBND cá.c tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm soát cá.c trường hợp nhập cảnh trên cá.c tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng kh.ông, kiểm soát chặt chẽ cá.c trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Kiểm tra nghiêm ngặt cá.c cơ sở lưu trú, cá.c khu vực, địa điểm tập trung đông người nước ngoài. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp kh.ởi t.ố cá.c trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phương án cụ thể bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, có phương án cụ thể đối với cá.c khu vực cá.ch ly, phải căn cứ vào thực tiễn để chỉ đạo cá.c địa phương có phương án đảm bảo an toàn kỳ thi, có phương án chặt chẽ với cá.c địa phương được cá.ch ly.

Nhân dịp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhân dân và cá.c địa phương chỉ đạo một cá.ch chặt chẽ để kh.ông hoang mang, lo lắng, tiếp tục tin tưởng của cá.c biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế. Do đó, công tá.c tuyên truyền tập trung vào 2 hướng: Kh.ông gây chủ quan nhưng cũng kh.ông gây hoang mang dư luận.

Nguồn: Tổng hợp (Zing, baochinhphu)

.https://tinnongnews.com/thu-tuong-khoi-to-tat-ca-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.html?

 

Chia sẽ