Th.ẩm ph.á.n Nguyễn Hải n.am và giảng viên Lâm Hoàng t.ùng b.ị b.ắt

Chia sẽ

th.ẩm ph.á.n Nguyễn Hải n.am và giảng viên Lâm Hoàng t.ùng b.ị b.ắt

Ông n.am và ô.ng t.ùng b.ị b.ắt về t.ội x.âm ph.ạm chỗ ở của ng.ười khá.c.

T.ối 1-10, một l.ãnh đ.ạo CA quận 1, TP.HCM x.á.c nh.ận: c.ơ qu.an CSĐT CA quận 1 đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am Nguyễn Hải n.am, th.ẩm ph.á.n, Phó chá.nh á.n TAND quận 4 và ô.ng Lâm Hoàng t.ùng, giảng viên Tr.ường Đào tạo bồi dưỡng ngh.iệp v.ụ kiểm sát tại TP.HCM.

Ông t.ùng và ô.ng n.am b.ị b.ắt để đ.iều tr.a về t.ội x.âm ph.ạm chỗ ở của ng.ười khá.c được qu.y đ.ịnh tại điều 158 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015.

th.ẩm ph.á.n Nguyễn Hải n.am và giảng viên Lâm Hoàng t.ùng b.ị b.ắt - ảnh 1Ông t.ùng có mặt tại buổi kh.ám x.ét nhà. Ảnh: N.Tân

Trước đó, ngày ngày 27-9, CA quận 1, TP.HCM đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n x.âm ph.ạm chỗ ở của ng.ười khá.c theo Điều 158 Bộ luật h.ình s.ự và triệu tập những ng.ười l.iên qu.an đến làm việc, trong đó có ô.ng Nguyễn Hải n.am (Phó Chá.nh á.n TAND quận 4), ô.ng Lâm Hoàng t.ùng (giảng viên Tr.ường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM) để đ.iều tr.a l.àm r.õ.

Ông n.am đã b.ị tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c th.ẩm ph.á.n và ngày 1-10, ô.ng t.ùng cũng b.ị tạm đình chỉ c.ô.ng tá.c.

Trước đó, trên m.ạng x.ã h.ội l.an tr.uyền c.lip về v.ụ tr.anh ch.ấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1).

c.lip ch.o th.ấy nh.óm ng.ười x.ô.ng v.ào nhà, ô.m b.a đứa c.on của ch.ị Hoàng Thị Thu Thảo (36 t.uổi) định đ.ưa l.ên taxi nhưng b.ị nhiều ng.ười ngăn cản.

b.à Thảo cho rằng nh.óm ng.ười x.ô.ng v.ào nhà, đ.uổi ng.ười giúp việc và định đưa cá.c c.on của b.à đi. Trong đ.oạn c.lip có sự hiện diện của ô.ng Nguyễn Hải n.am (Phó Chá.nh á.n t.òa á.n quận 4), b.à Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng Thừa phát l.ại quận 1) và ô.ng Lâm Hoàng t.ùng (giảng viên Tr.ường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

v.ụ tr.anh ch.ấp căn nhà x.ảy r.a đã từ lâu. Sau khi v.ụ việc x.ảy r.a vào ngày 27-9, b.à Thảo cho biết m.ình đã gửi đ.ơn đến UBND TP.HCM, CA… để t.ố c.áo về h.ành v.i b.ắt c.óc c.on của b.à và chiếm giữ căn nhà đang tr.anh ch.ấp”.

NGUYỄN TÂN

Nguồn: Plo.vn

Chia sẽ