UBND TP Hà Nội ban hành Công điện khẩn số 07 phòng chống dịch Covid-19

Phó ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa thừa lệnh ch.ủ t.ịch UBND TP ký ban hành Công đіệɴ khẩn số 07/CĐ-UBND gửi Giám đốc cơ quan thành phố; ch.ủ t.ịch UBND cá.c quận,huyện,thị xã,phường,thị trấn về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Công đіệɴ nêu rõ, […]