Đang tắm thấy người có 8 triệu chứng khá.c thường: Biết luôn đột quỵ, ngất xỉu sắp tới, gọi người thân ngay

Đột quỵ đến bất ngờ kh.ông ai có thể lường trước được độ nguy hiểm của nó. Nếu đang tắm mà phát hiện 5 dấu hiệu khá.c lạ: Ngay lập tức nhập viện k.ẻo nguy hại tính mạng. Mấy hô.m trước có bá.c hàng xóm nhà mình tự nhiên đang tắm thì thấy khó thở, […]

Người thường xuyên dùng Ɖіệп Thoại trước khi ngủ sẽ xuất hiện 3 triệu chứng, cảnh giá.c bệnh gan

Những người thường xuyên chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ sẽ xuất hiện 3 triệu chứng, cảnh giá.c bệnh gan “ghé thăm”. Cá.c nhà khoa học luôn kiến nghị mọi người nên bỏ thói quen chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ, bằng kh.ông sẽ rất lãng phí thời gian, […]

Người thường xuyên dùng Ɖіệп Thoại trước khi ngủ sẽ xuất hiện 3 triệu chứng, cảnh giá.c bệnh gan

Những người thường xuyên chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ sẽ xuất hiện 3 triệu chứng, cảnh giá.c bệnh gan “ghé thăm”. Cá.c nhà khoa học luôn kiến nghị mọi người nên bỏ thói quen chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ, bằng kh.ông sẽ rất lãng phí thời gian, […]

T.Q bổ sung tr.iệu ch.ứng ng.ười nh.iễm virus corona

Ủ.y b.an Y tế Quốc gia T.Q vừa bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn chẩn đoá.n và đ.iều tr.ị B.ệnh nh.ân ngh.i nh.iễm chủng virus corona mới. Trong phá.c đồ đ.iều tr.ị cho ng.ười nh.iễm virus corona vừa được cập nhật và c.ô.ng b.ố ngày 5/2, Ủ.y b.an Y tế Quốc gia […]

Ng.ười Mỹ đổ xô mua khẩu trang, có thể kh.iến virus lây nhanh hơn

Nhiều tiệm thuốc ở Mỹ đã bá.n hết khẩu trang, trong khi cá.c chuyên gia lo ng.ại rằng nhân viên y tế, những ng.ười cần được b.ảo v.ệ nhất, có thể l.ại thiếu khẩu trang khi làm nhiệm v.ụ. Dù mới chỉ có 5 ca nh.iễm virus corona ở Mỹ, ng.ười Mỹ đã b.ắt đ.ầu mua […]