Giám đốc b.ị gi.ang h.ồ kh.ống ch.ế, được Đ.ại t.á Vũ Hồng Văn – GĐ CA Đồng Nai trực tiếp gi.ải c.ứu, kh.ai g.ì về khoản n.ợ nửa tỷ đồng?

Nh.óm gi.ang h.ồ đ.òi n.ợ giám đốc b.ệnh v.iện Tâm Hồng Phước b.ị kh.ống ch.ế. Ông Thử n.ợ hơn nửa tỷ đồng của v.ợ ch.ồng Toàn nhưng kh.ô.ng trả đúng hẹn nên b.ị chủ n.ợ cùng nh.óm gi.ang h.ồ k.éo đến nơi làm đ.òi. Ngày 22/12, CA tỉnh Đồng Nai cho biết, c.ơ qu.an này […]

Những vụ việc “ch.ấn đ.ộng” liên quan đến CA Đồng Nai

Lãnh đạo CA tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua đã thiếu kiểm tra, giá.m s.át, để xảy ra nhiều v.i ph.ạm, khuyết điểm trong đ.iều tr.a cá.c v.ụ á.n, trong c.ông tá.c quản lý, sử d.ụng v.ũ kh.í, đất đai, tài chính, tài sản… 1. V.ụ á.n tại Trạm CSGT Suối Tre (Quốc l.ộ 1, thị […]