Dân tá hỏa khi tiền điện tăng gấp 30 lần, điện lực nói ghi nhầm

 Nhận hóa đơn tiền điện hơn 16 triệu đồng trong tháng 6, một hộ dân ở huyện Quế Phong, Nghệ An tá hỏa khi trung bình gia đình chỉ dùng từ 400-500.000 đồng/tháng. Hóa đơn tiền điện của một hộ dân ở Quế Phong, Nghệ An được điều chỉnh từ 16 triệu đồng còn hơn 500.000 đồng […]