Điện một giá bằng 145-155% giá điện bình quân: Cơ sở nào?

Giá điện bình quân đã tính đủ cá.c yếu tố chi phí đầu vào, đảm bảo cho ngành điện có lãi, tại sao giá điện một bậc (một giá) lại cao hơn? Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi […]

EVN đã giảm tiền điện cho 2,3 triệu khá.ch hàng với gần 1.000 tỉ đồng

Ông Dương Quang Thành, ch.ủ t.ịch Hội đồng Th.ành v.iên Tập đoàn Điện lực Việt n.am, cho biết EVN đã phát hành hoá đ.ơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khá.ch hàng và t.iếp t.ục triển kh.ai trong thời gian tới. Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh ngh.iệp ngày 9-5, ô.ng Dương […]

Thủ Tướng Chính Phủ b.an h.ành qu.yết đ.ịnh về việc: Khuyến khích n.am, n.ữ kết h.ôn trước 30 t.uổi, kh.ô.ng kết h.ôn muộn và sớm sinh c.on

Ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ b.an h.ành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Theo đó, qu.yết đ.ịnh nêu cá.c nhiệm v.ụ, hoạt đ.ộng ưu tiên cần th.ực h.iện ngay: – h.ỗ tr.ợ tư vấn, c.ung c.ấp dịch v.ụ […]

Đề xuất t.iếp t.ục cá.ch ly x.ã h.ội theo nh.óm

Cá.c chuyên gia cho rằng kể cả khi hết thời gian cá.ch ly x.ã h.ội vẫn b.ắt b.uộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cá.ch, c.ấm tụ tập đô.ng ng.ười, chưa kinh doanh cá.c dịch v.ụ vui chơi giải trí… Hết hô.m nay (15-4), Việt n.am sẽ hoàn thành 15 ngày cá.ch ly x.ã h.ội theo […]

Trong vòng 180 phút 400.000 ngàn tấn g.ạo được xuất, một vở kịch hoàn hảo được hoàn thành lúc nửa đêm?

Sau khi qu.yết đ.ịnh nối l.ại hoạt đ.ộ.ng xuất khẩu g.ạo của Thủ tướng chính phủ b.an h.ành vào hô.m 10/4 với số lượng hạn chế là 400.000 tấn, nhiều doanh ngh.iệp ng.à.nh g.ạo cứ tưởng tha’o dỡ ít kh.ó kh.ă.n do g.ạo chất đống ở cảng đang nằm chờ xuất cả thá.ng nay. Thế […]

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nóng: X.ử ph.ạt ngh.iêm trường hợp kh.ô.ng th.ực h.iện giãn cá.ch x.ã h.ội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc y.êu c.ầu mọi ng.ười dân phải th.ực h.iện ngh.iêm giãn cá.ch x.ã h.ội và đeo khẩu trang khi ra nơi c.ô.ng cộng. Ai kh.ô.ng th.ực h.iện ngh.i.êm túc Chỉ thị 16 thì phải x.ử ᴘнạт ngh.iêm. Chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội […]