Hai xe t.ô.ng trực diện, hơn 40 ng.ười ch.ế.t tại chỗ

Một v.ụ v.a ch.ạm trực diện giữa một chiếc xe tải chở đầy hành khá.ch và một phương tiện khá.c đã gi.ế.t ch.ế.t ít nhất 43 ng.ười và kh.iến 32 ng.ười b.ị th.ương ở Sudan. c.ảnh s.át Sudan hô.m 22-5 cho biết v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a trên đường cao t.ốc thuộc vùng Darfur vào […]