Quảng n.am sẽ họp báo v.ụ mua máy xét ngh.iệm 7,23 tỉ đồng

Vào chiều thứ tư tuần này, UBND tỉnh Quảng n.am sẽ t.ổ ch.ức họp báo để th.ô.ng tin về tình hình mua sắm thiết b.ị y tế, trong đó có việc mua hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng. Ngày 27-4, trao đổi với ph.óng viên Báo ng.ười Lao Động, l.ãnh đ.ạo […]