Chủ c.on bò b.ị trúng đ.ạn đ.òi Tuấn ‘khỉ’ b.ồi th.ường 40 triệu

Chủ nhân của c.on bò b.ị Tuấn “khỉ” dùng s.úng b.ắn ch.ế.t vừa gửi đ.ơn y.êu c.ầu b.ồi th.ường 40 triệu đồng. ng.uồn t.in PLO cho biết hô.m nay (26-2), một g.ia đ.ình ng.ười dân có c.on bò b.ị trúng đ.ạn của Tuấn “khỉ” đã có đ.ơn y.êu c.ầu b.ồi th.ường thiệt h.ại. Đơn được g.ia đ.ình […]

T.iếp t.ục Tr.uy t.ìm t.ang vật do Lê Quốc Tuấn c.ướp được

Để phục v.ụ c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a v.ụ á.n Lê Quốc Tuấn và đ.ồng ph.ạm, CA TP HCM và CA huyện Củ Chi đang t.iếp t.ục Tr.uy t.ìm t.ang vật của v.ụ á.n là hai xe máy. Ngày 19-2, c.ơ qu.an CSĐT CA TP HCM cho biết vẫn đang ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an […]

Gh.ê s.ợ kiểu ăn theo v.ụ Lê Quốc Tuấn

Trong khi v.ụ á.n Lê Quốc Tuấn đang được CA TP HCM kh.ẩn tr.ương mở rộng đ.iều tr.a thì trên m.ạng l.ại xuất hiện dày đặc những c.lip về g.ia đ.ình, v.ợ c.on Tuấn kh.iến dư luận bất bình Ngày 17-2, l.iên qu.an v.ụ á.n Lê Quốc Tuấn (SN 1987; ngụ huyện Củ Chi, TP […]

NÓNG: b.ất ch.ấp, ngàn ng.ười cứ k.éo đến nơi Tuấn “khỉ” b.ị tiêu d.iệt để “hóng”

Dù tích cực giải tá.n nhưng vẫn rất đô.ng l.ực l.ượng Youtuber và Livestreamer tụ tập kh.iến cơ qu.an ch.ức năng phải b.ảo v.ệ h.iện tr.ường nơi tiêu d.iệt Tuấn “khỉ” vô cùng vất vả. Sá.ng 14-2, đô.ng đảo ng.ười dân vẫn tập trung quanh khu vực cầu Xá.ng, giáp ranh giữa Tân Hiệp – […]