Khóc cho ông Chung thì ai khóc cho đất nước?

Ngày xưa cụ Chu Văn An, người được mệnh danh là “vạn thế sư biểu” của Việt Nam đã dâng sớ lên Vua Trần Dụ t.ông xin c.h.e’.m 7 tên gian thần, thế nhưng Vua kh.ông nghe. Vua Trần Dụ t.ông thích nịnh thần, ham chơi vô độ, quan lại th.am l.am, ăn chơi trá.c […]

Gia đình bất ngờ trước việc ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt giam

Trước khi bị k.h.ở.i t.ố, bă’t giam, ông Nguyễn Đức Chung có sức khỏe ổn định, vẫn sử dụng тнυố¢ chữa вệин như thường lệ. Trong khi đó, gia đình, hàng xóm của vị ch.ủ t.ịch Hà Nội rất bất ngờ trước biến cố. Ông Nguyễn Đức Chung khi còn tại chức ch.ủ t.ịch UBND […]

Ông Chung bị bă’t: Cái giá của giấc ngủ ngon mỗi tối

Nếu đặt câu hỏi ông Nguyễn Đức Chung chiê’m đ.o.ạ.t tài liệu mật vụ Nhật Cường để làm gì sẽ thấy ngay, thấy rất rõ cái tên Minh Hoa. Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyê’t định K.h.ở.i t.ố b.ị c.an, Lệnh kh.ám x.ét chỗ ở, nơi làm việc và tống đạt […]

Vụ mua độc quyền Redoxy-3C: Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo gì?

Hô.m 21-8, Cơ quan đ.iều tr.a Bộ Công an cho biết ngoài b.ắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng – tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, cơ quan này đang tiếp tục mở rộng đ.iều tr.a v.ụ á.n mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để x.ử l.ý cá.c hồ ô nhiễm ở […]

Ông Nguyễn Đức Chung: Cớ gì kh.ông t.ử հìnհ t.ội ph.ạm th.am nh.ũng?

“Người nghèo đi buôn MT bị lĩnh án t;ử hì;nh, kh.ông cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà t.h.a.m ô, t.h.a.m.n.h.ũ.n.g lại kh.ông bị t;ử hì;nh”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói. Thảo luận về Bộ Luật h.ình s.ự sửa đổi chiều 26/5, nhiều ý […]