Điện một giá bằng 145-155% giá điện bình quân: Cơ sở nào?

Giá điện bình quân đã tính đủ cá.c yếu tố chi phí đầu vào, đảm bảo cho ngành điện có lãi, tại sao giá điện một bậc (một giá) lại cao hơn? Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi […]

ĐÁNG XẤU HỔ NGÀNH ĐIỆN: Một hộ có hoá đơn tiền điện 6 tháng liền giống hệt nhau kh.ông lệnh 1 đồng nào

Một người dân phản ánh hoá đơn tiền điện của gia đình nhiều tháng liền giống hệt nhau, kh.ông sai một số. Khi phản ánh lên điện lực thì chưa nhận được trả lời thoả đáng. VietNamNet nhận được ph.ả.n ánh của một bạn đọc ở ấp Mỹ Lợi, Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy […]

NÓI THẲNG: Ngành điện x.in l.ỗi, rồi sao nữa?

Hai câu chuyện gây nóng dư luận trong 2 ngày qua là việc nhân viên ngành điện làm khá.ch hàng tá hỏa vì phải trả tiền điện tăng đến kh.ông ngờ… Một hộ dân tại tỉnh Quảng Bình bị nhân viên điện lực “ghi nhầm” lượng điện gấp 33 lần, lên đến 58 triệu đồng […]

Xóa dần độc quyền ngành điện

Một phương án mang tính đột phá đối với ngành điện là bán toàn bộ nhà máy sau khi đi vào hoạt động cho nhà đầu tư bên ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gửi cá.c bộ, ngành lấy ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn […]