Chín lần điều chỉnh giá điện chỉ tăng kh.ông giảm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói “Chúng tôi cũng thấy tiếc…”

“Chúng tôi cũng thấy tiếc và b.ức x.úc khi chưa giảm được giá điện nhưng tới đây khi hình thành thị trường điện cạnh tranh thì câu chuyện giá điện sẽ thực sự công khai, minh bạch”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói. Sáng ngày 7/9, Uỷ ban Kinh tế của Quốc […]

Điện một giá, gần 3.000 đồng/kWh: “Tôi kh.ông tán thành!”

Ông Nguyễn Tiến Thỏa – ch.ủ t.ịch Hội Thẩm định giá Việt Nam – cho rằng: Phương án điện một giá bằng 145% và 155% giá bình quân là cao. “Kh.ông hiểu tại sao đưa ra mức này, tôi kh.ông tán thành”, ông nói.Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ […]

Điện một giá bằng 145-155% giá điện bình quân: Cơ sở nào?

Giá điện bình quân đã tính đủ cá.c yếu tố chi phí đầu vào, đảm bảo cho ngành điện có lãi, tại sao giá điện một bậc (một giá) lại cao hơn? Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi […]

Dùng từ 401 kWh điện phải trả thêm tiền, từ 701 kWh trả càng nhiều hơn

Người dùng điện trong khoảng từ 201-300 kWh/tháng và từ 401 kWh/tháng trở lên phải trả thêm 4.000 – 99.000 đồng/tháng nếu chọn phương án 1, còn nếu chọn phương án 2 thì người dùng từ 701 kWh/tháng trở lên càng phải trả tiền điện nhiều hơn. Công nhân đo đếm số điện ở Mê […]