Thí sinh choáng váng vì đạt 9 điểm/ môn vẫn có thể trượt đại học

Mức điểm trúng tuyển dự kiến vào ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính của Trường ĐH Bá.ch khoa Hà Nội là từ 28-29 điểm. Như vậy thí sinh đạt 9 điểm/môn vẫn có thể trượt đại học. Nhiều trường ĐH đã công bố mức điểm trúng tuyển dự kiến ở mức cao chót vót […]