Phát hiện chồng sắp cưới đi hát karaoke lúc nào cũng có “đào ruột”, cô gái ra “nước cờ” dứt khoát, “Ch.ấn đ.ộng” cả cuộc đời

Nền tảng cho một mối qu.an h.ệ chính là sự tôn trọng, một khi cái đó kh.ông được đáp ứng thì làm sao cuộc h.ôn nhân có thể hạnh phúc! Một khi nghĩ đến chuyện t.ổ ch.ức h.ôn lễ là lúc cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu, muốn gắn bó cả đời […]

Đang ngủ mơ, ăn luôn nhẫn đính h.ôn

Một ph.ụ n.ữ ở b.ang California – Mỹ đã phải tiến hành ph.ẫu th.uật sau khi ăn nhẫn đính h.ôn trong lúc nằm mơ. Jenna Evans đang ngủ s.âu giấc vào t.ối ngày 10-9 (giờ địa phương) thì nằm mơ thấy c.ô và ng.ười ch.ồng sắp cưới của m.ình, anh Bobby, đang trên một chuyến […]