Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

Chân dung Thư ký, tài xế của ch.ủ t.ịch Nguyễn Đức Chung vừa bị вắт do cнιếм đoạт tài liệu mật vụ Nhật Cường

Th.ành v.iên tổ thư ký và lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, bị k.h.ở.i t.ố, bă’t t.ạ.m g.i.a.m để đ.iều tr.a về h.ành v.i chiê’m đ.o.ạ.t tài liệu bí mật có liên quan v.ụ a’n Nhật Cường Ngày 22-7, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, cơ quan […]

Phu nhân Phó bí thư xã chiê’m đ.o.ạ.t gần 40 tỷ

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyê’t định k.ỷ l.u.ậ.t cá.ch hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hậu, Phó bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài vì vợ ông Hậu l.ừa đ.ảo chiê’m đ.o.ạ.t tài sản. Sau báo cáo đề nghị thi hành k.ỷ l.u.ậ.t […]

Mạo danh nhân viên “nhà m.ạng” để l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản

Bằng phương thức th.ủ đ.oạn tinh vi, nh.óm đ.ối t.ượng mạo danh là những nhân viên “nhà m.ạng” đi khảo sát, lắp đặt “trụ phát sóng wifi” r.ồi th.ực h.iện h.ành v.i l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tiền của nhiều hộ dân trên địa b.àn tỉnh Gia Lai. Khi cá.c đ.ối t.ượng đang l.ừa đ.ảo, ch.iếm […]

E.m ch.ồng và ch.ị dâu cùng làm liều

Để có tiền góp vốn với ch.ị dâu, Thọ giả chữ ký của nhiều khá.ch hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với ng.ười thân. Sau hai ngày x.ét x.ử và nghị á.n, sá.ng 7-11, TAND TP HCM qu.yết đ.ịnh hình ph.ạt t.ù ch.ung th.ân đối với cả 2 b.ị c.áo, gồm: Nguyễn Phạm Gia […]

CA triệu tập v.ợ và e.m của ch.ủ t.ịch Alib.ab.a Nguyễn Thái Luyện

 Trong số gần 20 giám đốc cá.c c.ô.ng ty c.on của c.ô.ng ty Địa ốc Alib.ab.a vừa b.ị triệu tập, có v.ợ và e.m r.uột của ô.ng Nguyễn Thái Luyện. Hô.m nay (24/9), CA TPHCM ph.ối h.ợp cùng với CA một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của cá.c c.ô.ng […]