24 t.uổi đã mắc u.ng th.ư chỉ còn sống được vài thá.ng, chàng trai để l.ại tâm thư cảnh tỉnh tất cả mọi ng.ười: Ai cũng nên đọc và ngẫm l.ại chính m.ình!

Cuộc sống của chúng ta chỉ là một khoảng thời gian hữu hạn, vậy nên hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và có giá trị để tới lúc r.a đ.i sẽ kh.ô.ng phải nuối t.iếc điều gì. Nhiều ng.ười trong chúng ta trải qua từng ngày của m.ình như một cái máy tự […]