Bộ Công Thương: Xoá dần độc quyền của EVN

Để tiếp tục hoàn thiện thị trường điện, Bộ Công Thương khẳng định, chủ trương sẽ hoàn thiện cá.c cơ chế thị trường theo nguyên tắc giá điện sẽ do thị trường quyết định, thị trường điện phát triển đồng bộ, liên th.ông với giá trên thị trường nhiên liệu đầu vào như than, khí […]

Dùng từ 401 kWh điện phải trả thêm tiền, từ 701 kWh trả càng nhiều hơn

Người dùng điện trong khoảng từ 201-300 kWh/tháng và từ 401 kWh/tháng trở lên phải trả thêm 4.000 – 99.000 đồng/tháng nếu chọn phương án 1, còn nếu chọn phương án 2 thì người dùng từ 701 kWh/tháng trở lên càng phải trả tiền điện nhiều hơn. Công nhân đo đếm số điện ở Mê […]

Bộ Công thương đề xuất ‘điện một giá’, cao nhất 2.889 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa đưa ra một số phương án đề xuất về việc tính giá điện. Trong đó có 2 phương án tính điện một giá là 2.703,438 đồng/kWh và 2.889,882 đồng/kWh. Hình minh họa Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán […]

Bộ c.ô.ng Thương b.áo c.áo kết quả thanh tra cho Thủ tướng khẳng định 100% dân hài lòng việc tăng giá điện

Theo Bộ c.ô.ng Thương, việc tăng giá điện được th.ực h.iện theo đúng quy trình và kh.ô.ng có sự bất thường Bộ trưởng c.ô.ng Thương Trần Tuấn Anh vừa có b.áo c.áo số 3489/BCT-ĐTĐL gửi Chính phủ về phương á.n tăng giá điện theo Nghị quyê’t số 30/NQ-CP; xây dựng, b.an h.ành và k.iểm tr.a […]

Bộ c.ô.ng Thương b.áo c.áo Thủ tướng việc tăng giá điện, khá.ch hàng đều hài lòng, đồng ý với kết quả

Bộ c.ô.ng Thương vừa có b.áo c.áo Thủ tướng về giá điện thời gian qua và khẳng định kh.ô.ng có sự bất thường. 3 ng.uyên nh.ân hóa đ.ơn tăng cao Bộ c.ô.ng Thương vừa có b.áo c.áo số 3489/BCT-ĐTĐL gửi Chính phủ về phương á.n tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP; xây dựng, […]