Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

Nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị b.ắt vì đưa h.ối l.ộ

Ông Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AVG) bị Cơ quan đ.iều tr.a Bộ Công an khởi tố, b.ắt tạm giam do liên quan thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Ngày 12/4, Cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, […]