V.ụ phó chá.nh á.n b.ị b.ắt: b.áo c.áo của thừa phát l.ại quận 1

Thừa phát l.ại cho biết chỉ ch.ứng k.iến việc “lấy l.ại mặt bằng căn nhà” và lập vi bằng. Mấy ngày qua, dư luận xôn xao v.ụ đương kim phó chá.nh á.n TAND quận 4 Nguyễn Hải n.am và giảng viên Tr.ường Đào tạo bồi dưỡng ngh.iệp v.ụ kiểm sát TP.HCM Lâm Hoàng t.ùng b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am về t.ội x.âm ph.ạm […]