Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

Công an TP HCM b.ắt Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land

Do có h.ành v.i l.ừa đ.ảo khá.ch hàng trong cá.c dự án đất nền, ông Ngô Minh Khâm (Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land) đã bị b.ắt tạm giam 4 tháng. Ngày 1-7, VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt để tạm giam […]