Bá.c sĩ tr.ẻ qu.a đ.ời vì COVID-19 trước ngày cưới

‘Cảm ơn e.m, Tri Novia Septiani. e.m là món quà ý nghĩa nhất cho cuộc đời anh. Anh luôn yêu e.m’… Dòng trạng thái cuối cùng của bá.c sĩ MiCh.ael trên tuyến đ.ầu chống dịch COVID-19 trước khi qu.a đ.ời kh.iến nhiều ng.ười rớt n.ước m.ắ.t. Bá.c sĩ MiCh.ael và vị h.ôn thê – Ảnh: […]

Mỹ: Bá.c sĩ “anh hùng” chống dịch Covid-19 t.ự t.ử

Bá.c sĩ Lorna Breen, trưởng kh.oa c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện New York-Presbyterian Allen ở TP New York – Mỹ đã t.ự t.ử hô.m 26-4 sau khi dành ra nhiều ngày ở tuyến đ.ầu của c.uộc ch.iến chống Covid-19. Bá.c sĩ Lorna Lorna, 49 t.uổi, t.ử v.ong tại TP Ch.arlottesville, b.ang Virginia, nơi b.à đang […]