Quảng n.am sẽ họp báo v.ụ mua máy xét ngh.iệm 7,23 tỉ đồng

Chia sẽ

Vào chiều thứ tư tuần này, UBND tỉnh Quảng n.am sẽ t.ổ ch.ức họp báo để th.ô.ng tin về tình hình mua sắm thiết b.ị y tế, trong đó có việc mua hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng.

Ngày 27-4, trao đổi với ph.óng viên Báo ng.ười Lao Động, l.ãnh đ.ạo T.ỉnh ủ.y Quảng n.am cho biết trong tuần này, UBND tỉnh Quảng n.am sẽ t.ổ ch.ức họp báo th.ô.ng tin về việc mua sắm thiết b.ị y tế trên địa b.àn tỉnh, trong đó có việc mua hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng n.am, dự kiến buổi họp báo sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 phút chiều 29-4 (chiều thứ tư). Theo lịch c.ô.ng tá.c do Văn phòng UBND tỉnh Quảng n.am đăng tải, buổi họp báo sẽ có cả ch.ủ t.ịch và Phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng n.am.

Quảng n.am sẽ họp báo v.ụ mua máy xét ngh.iệm 7,23 tỉ đồng - Ảnh 1.Quảng n.am sẽ họp báo v.ụ mua máy xét ngh.iệm 7,23 tỉ đồng - Ảnh 2.

Hệ thống máy xét ngh.iệm giá 7,23 tỉ đồng của tỉnh Quảng n.am

Trước đó, như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, ngày 24-3, UBND tỉnh Quảng n.am có qu.yết đ.ịnh phân bổ 7,56 tỉ đồng cho S.ở Y t.ế tỉnh này mua sắm hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đến ngày 1-4, hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng được Trung tâm k.iểm s.oát B.ệnh tật Quảng n.am đ.ưa v.ào hoạt đ.ộng, phục v.ụ c.ô.ng tá.c xét ngh.iệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đ.ơn v.ị trúng gói thầu mua sắm hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR là c.ô.ng ty CP Thương mại và đ.ầu tư Giải Pháp Việt, có tr.ụ s.ở tại TP Hà Nội. Giá trúng thầu là 7,23 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc S.ở Y t.ế tỉnh Quảng n.am, cho hay UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua máy 7,56 tỉ đồng nhưng sau đó sở thương thảo với nhà c.ung c.ấp nên giảm xuống còn 7,23 tỉ đồng. Ông Hai cho hay mức giá do nhà c.ung c.ấp đưa ra, sở đã tham khảo giá ở một số tỉnh, thành khá.c, việc mua máy kh.ô.ng hề có khuất tất.

Được biết, hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng mà tỉnh Quảng n.am mua gồm máy tá.ch chiết DNA/RNA tự đ.ộng, máy chia mẫu tự đ.ộng cùng do hãng Qiagen sản xuất, xuất xứ Thụy Sĩ. Riêng máy Real – t.ime PCR do Qiagen sản xuất nhưng xuất xứ tại Malaysia. Ngoài ra, còn có một số thiết b.ị phụ trợ được mua tại Việt n.am.

l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty CP Thương mại và đ.ầu tư Giải Pháp Việt, cho biết c.ô.ng ty này kh.ô.ng nhập khẩu máy trực tiếp từ nước ngoài mà mua l.ại từ một c.ô.ng ty khá.c sau đó bá.n cho tỉnh Quảng n.am.

Trước đó, ô.ng Lê Trí Thanh, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng n.am, cho biết đã giao cho S.ở Y t.ế ph.ối h.ợp với Sở Tài chính b.áo c.áo bằng văn bản cho UBND tỉnh. Sau ngày 3-5, UBND tỉnh Quảng n.am sẽ nắm cụ thể, Tr.ường hợp cần thiết sẽ giao Thanh tra tỉnh thanh tra, nếu có s.ai ph.ạm sẽ x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh.

Tr.Thường

Nguồn: nld.com.vn

Chia sẽ