Ph.át h.iện mã đ.ộc được ng.ụy tr.ang dưới tài liệu l.iên qu.an virus corona

Chia sẽ

Hãng b.ảo m.ật Kaspersky vừa ph.át h.iện cá.c t.ệp mã đ.ộc được tin tặc ng.ụy tr.ang dưới dạng tài liệu l.iên qu.an đến virus corona.

Virus corona đang là chủ đề được quan tâm hàng đ.ầu của truyền th.ô.ng toàn cầu, và do đó nó trở thành “mồi” nhử vô cùng lợi h.ại của tin tặc.

Theo Kaspersky, cá.c t.ệp mã đ.ộc ng.ụy tr.ang dưới dạng t.ệp pdf, mp4, hoặc docx về virus corona. Tên của t.ệp th.ể h.iện nội dung hướng dẫn cá.ch b.ảo v.ệ mọi ng.ười kh.ỏi virus, cập nhật về cá.c mối nguy h.ại, và thậm chí là quy trình ph.át h.iện virus. Tuy nhiên, tất cả th.ô.ng tin đều kh.ô.ng đúng sự thật.

ph.át h.iện mã đ.ộc được ng.ụy tr.ang dưới tài liệu l.iên qu.an virus coronaph.át h.iện mã đ.ộc được ng.ụy tr.ang dưới tài liệu l.iên qu.an virus corona

Trên thực tế, cá.c t.ệp này chứa một loạt cá.c mối đe d.ọa từ Trojan đến Worm, có khả năng phá h.ủy, ch.ặn, sửa đổi hoặc sao chép dữ liệu, cũng như c.an th.iệp vào hoạt đ.ộng của máy tính hoặc m.ạng máy tính của ng.ười dùng.

“Virus corona hiện đang là chủ đề đang rất được quan tâm, và do đó, đã trở thành “mồi” cho t.ội ph.ạm m.ạng. Cho đến nay, chúng tôi đã ph.át h.iện thấy 10 t.ệp mã đ.ộc có l.iên qu.an”, Anton Ivanov, nhà phân tích mã đ.ộc từ Kaspersky cho biết.

“Xu hướng hoạt đ.ộng t.ấn c.ô.ng này thường diễn ra theo những chủ đề truyền th.ô.ng lớn. Chúng tôi cho rằng hoạt đ.ộng này có thể t.iếp t.ục tăng trong thời gian tới. Khi mọi ng.ười vẫn đang cực kỳ l.o l.ắng cho a.n t.oàn S.ức kh.ỏe của bản thân, thì ngày càng nhiều phần mềm đ.ộc h.ại ẩn dưới dạng tài liệu gi.ả m.ạo về virus corona vẫn đang l.an tr.uyền.”, Anton Ivanov chia sẻ.

Những t.ệp đ.ộc h.ại l.iên qu.an đến virus corona được Kaspersky ph.át h.iện có tên: Worm.VBS.Dinihou.r; Worm.Python.Agent.c; UDS:DangerousObject.Multi.Generic; Trojan.WinLNK.Agent.gg; Trojan.WinLNK.Agent.ew; HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen; HEUR:Trojan.PDF.b.adur.b.

Để trá.nh trở thành n.ạn nh.ân của mã đ.ộc ẩn dưới nội dung đang được quan tâm l.iên qu.an virus corona, ng.ười dùng cần trá.nh truy cập cá.c liên kết đ.á.ng ngờ, hứa hẹn mang nội dung đ.ộc quyền và nên tham khảo cá.c ng.uồn t.in chính thức, đ.á.ng tin cậy.

Chú ý phần mở rộng của tập tin tải xuống. Cẩn th.ận những tài liệu và t.ệp video có định dạng .exe hoặc .lnk. Ngoài ra, cũng cần sử d.ụng cá.c giải pháp b.ảo m.ật đ.á.ng tin cậy để b.ảo v.ệ thiết b.ị kh.ỏi cá.c mối đe d.ọa m.ạng.

Hải Phong

Nguồn: vietn.amnet.vn

Chia sẽ