Ph.át h.iện 2 lỗ hổng lớn về ph.òng ch.ống COVID-19, ch.ủ t.ịch Hà Nội họp khẩn

Chia sẽ

Chiều 7-4, ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp khẩn b.an chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sau khi ph.át h.iện hai lỗ hổng lớn trong c.ô.ng tá.c ph.òng ch.ống dịch COVID-19 từ ca thứ 243 ở huyện Mê Linh.

ph.át h.iện 2 lỗ hổng lớn về ph.òng ch.ống COVID-19, ch.ủ t.ịch Hà Nội họp khẩn - Ảnh 1.

ch.ủ t.ịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu hai lỗ hổng lớn trong phòng, chống dịch COVID-19 – Ảnh: XUÂN THÀNH

Chỉ 3 B.ệnh nh.ân nhưng 700 y bá.c sĩ l.iên qu.an

b.ắt đ.ầu cuộc họp đột xuất của b.an chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu 3 b.ài học lớn ở cá.c b.ệnh v.iện l.iên qu.an đến B.ệnh nh.ân mắc COVID-19 thứ 17, 237 và 243.

Theo ô.ng Chung, chỉ riêng 3 B.ệnh nh.ân này đã có gần 300 bá.c sĩ, điều dưỡng thuộc diện F1, gần 400 bá.c sĩ, điều dưỡng thuộc diện F2.

ch.ủ t.ịch thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý b.ài học từ b.ệnh v.iện Hồng Ngọc, dù đã được nêu nhiều lần nhưng đến nay vẫn lỗ hổng ấy cá.c b.ệnh v.iện khá.c l.ại mắc tiếp.

“Chỉ có một B.ệnh nh.ân 17 nhưng toàn bộ b.ệnh v.iện b.ị Hồng Ngọc b.ị ph.ong t.ỏa, 21 bá.c sĩ, điều dưỡng thuộc diện F1 b.ị cá.ch ly. Vậy mà “trận tuyến” ở cá.c b.ệnh v.iện trong đón tiếp ng.ười b.ệnh vẫn rất sơ hở”- ô.ng Chung nêu.

ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo: “b.ắt b.uộc tất cả cá.c b.ệnh v.iện trên địa b.àn thành phố phải t.ổ ch.ức sàng lọc ng.ười đến kh.ám, k.iểm tr.a, y.êu c.ầu kh.ai b.áo y tế b.ắt b.uộc với những ng.ười đến kh.ám”.

“Cá.c b.ệnh v.iện phải t.ổ ch.ức đường vào, trong đó ng.ười đón tiếp, th.ăm kh.ám phải có đồ bảo hộ. Đồng thời k.iểm s.oát toàn bộ quá trình từ đo thân nhiệt, kh.ai b.áo y tế, trong đó tất cả yếu t.ố l.iên qu.an đến b.ệnh v.iện Bạch Mai, l.iên qu.an đến yếu t.ố có ng.ười nhà đi nước ngoài về trong thời gian qua, có yếu t.ố ng.ười nhà b.ị cá.ch ly tập trung, đi du lịch trong nước trước 30-3 đều phải lấy mẫu xét ngh.iệm nhanh” – ô.ng Chung quá.n triệt tới giám đốc cá.c b.ệnh v.iện.

Ông Chung khẳng định với lỗ hổng trong c.ô.ng tá.c ph.òng ch.ống dịch nêu trên, ngành y tế, giám đốc cá.c b.ệnh v.iện phải phổ biến, quá.n triệt đến tất cả cá.n bộ và nhân viên trong V.iện, nhất là cá.c bá.c sĩ và điều dưỡng, quy trình đón nh.ận, kh.ám chữa, t.uyệt đ.ối kh.ô.ng được chủ quan.

Từ B.ệnh nh.ân thứ 243, l.ộ lỗ hổng do hiểu sai chỉ đạo về cá.ch ly

Dẫn chứng ca mắc COVID-19 thứ 243 ở huyện Mê Linh, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rõ đã có sự hiểu sai nội dung c.ô.ng điện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch COVID-19.

“Lỗ hổng từ B.ệnh nh.ân mắc COVID-19 thứ 243 để l.ại h.ậu qu.ả vô cùng lớn. Trong tổng số ng.ười l.iên qu.an, đã có hơn 100 Tr.ường hợp thuộc diện F1, có b.a Tr.ường hợp d.ương t.ính lần 1” – ô.ng Chung nêu.

Ông Chung quá.n triệt: thành phố y.êu c.ầu rà soát những ng.ười l.iên qu.an đến b.ệnh v.iện Bạch Mai từ ngày 10-3 đến 25-3, sau đó r.a qu.yết đ.ịnh cá.ch ly.

Theo ô.ng Chung, với Tr.ường hợp B.ệnh nh.ân thứ 243 ở Mê Linh, ph.át h.iện qua rà soát từ ngày 30-3 nhưng l.ại xét ô.ng này đến b.ệnh v.iện Bạch Mai từ ngày 12-3 nên đã quá 14 ngày, kh.ô.ng cá.ch ly, như vậy là hiểu sai.

Ông Chung nói: “Chiều nay tôi thấy lỗ hổng rất sai lầm d.ẫn t.ới h.ậu qu.ả vừa qua, tôi đ.ề ngh.ị phải chấn chỉnh ngay”.

ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo phải xét ngh.iệm nhanh, xét ngh.iệm bằng kỹ thuật Real-t.ime PCR với tất cả những Tr.ường hợp l.iên qu.an đến yếu t.ố b.ệnh v.iện Bạch Mai.

XUÂN LONG

Nguồn: tuoitre.vn

Chia sẽ