NÓNG: B.ắт kh.ẩn c.ấp 4 ng.ười v.ụ ѕ.ậρ tường ở Đồng Nai

Chia sẽ

CA tỉnh Đồng Nai đã t.ạm gi.ữ 4 ng.ười l.iên qu.an tới v.ụ sập tường ở nhà máy của c.ô.ng ty AV Healthcare, KCN Giang Điền, huyện Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai kh.iến 10 ng.ười t.ử v.o.ng.

Ngày 15/5, Đ.ại t.á Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Đồng Nai cho biết, đã t.ạm gi.ữ 4 ng.ười l.iên qu.an tới v.ụ sập tường ở c.ô.ng trình xây dựng nhà máy của c.ô.ng ty AV Healthcare đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai kh.iến 10 ng.ười t.ử vo.ng.

Đ.ại t.á Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Đồng Nai tại h.iện tr.ường.

b.ốn ng.ười b.ị t.ạm gi.ữ thuộc cá.c đ.ơn v.ị là nhà thầu xây dựng, gia’m sa’t c.ô.ng trình và thi c.ô.ng tại c.ô.ng trình. Cụ thể là vị giám đốc, phó giám đốc c.ô.ng ty TNHH Hà Hải Nga và 2 nhân viên thuộc đ.ơn v.ị thi c.ô.ng gia’m sa’t.

Trong sá.ng cùng ngày, CA tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phong toả h.iện tr.ường để kh.ám ngh.iệm đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc.

Như đã th.ô.ng tin, khoảng 14h20 ngày 14/5, nh.óm c.ô.ng nhân (khoảng 60 ng.ười) thi c.ô.ng bức tường cao khoảng 5m dài hàng trăm mét ở c.ô.ng trình của c.ô.ng ty AV Healthcare (Hàn Quốc) KCN Giang Điền, huyện Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai thì b.ất ng.ờ tường đ;ổ s.ậ.p.

Phần tường đổ đ.è vào nh.óm c.ô.ng nhân kh.iến nhiều ng.ười b.ị t.h.ư.ơ.n.g n.ặng và một số ng.ười . ng.ười dân cùng l.ực l.ượng ch.ức n.ăng địa phương đã tiến hành đào bớt đưa 1 số ng.ười đi cấp c;ứu ở вệин V.iện.

v.ụ sập tường kh.iến 10 ng.ười t;ử vo.ng.

t.ai n.ạn kh.iến 10 ng.ười ch.ế.t và 15 ng.ười b.ị thư;ơng nhập V.iện cấp c.ứ.u ở вệин V.iện.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/nong-b-a%d1%82-%d0%ba%d0%bda%d0%b8-%c2%a2a%cf%81-4-nguoi-vu-%d1%95-a%cf%81-%d1%82uo%d0%b8%c9%a2-o-dong-nai.html?

Chia sẽ