Ngh.i á.n B.í th.ư xã gi.ế.t ng.ười, đ.ốt x.á.c, tạo h.iện tr.ường giả: n.ạn nh.ân là ch.áu v.ợ?

Chia sẽ

 Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, n.ạn nh.ân trong chiếc xe bá.n tải ch.áy rụi của B.í th.ư Đ.ảng xã Liên Hà là ng.ười ch.áu v.ợ của ô.ng này.

Theo kế hoạch, vào lúc 10 giờ sá.ng nay (11-5), tại tr.ụ s.ở UBND tỉnh Đắk Nô.ng, CA tỉnh này sẽ t.ổ ch.ức họp báo để c.ung c.ấp kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu v.ụ á.n gi.ế.t ng.ười, tạo h.iện tr.ường giả l.iên qu.an đến ô.ng Đỗ Văn Minh, B.í th.ư Đ.ảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Họp báo về ngh.i á.n B.í th.ư xã gi.ế.t ng.ười, tạo h.iện tr.ường giả - Ảnh 1.

Chiếc xe bá.n tải ch.áy trên Quốc l.ộ 28

CA tỉnh Đắk Nô.ng mời cá.c c.ơ qu.an th.ô.ng tấn báo chí tham dự buổi họp báo vào sá.ng 11-5 để th.ô.ng tin kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu v.ụ ph.át h.iện chiếc xe bá.n tải ch.áy trên Quốc l.ộ 28, bên trong có 1 th.i th.ể.

Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, n.ạn nh.ân ch.ế.t ch.áy trong chiếc xe bá.n tải được ph.át h.iện trên Quốc l.ộ 28 là anh Trần Nho Vương (25 t.uổi, ngụ huyện Lâm Hà – ch.áu v.ợ ô.ng Minh).

Theo một l.ãnh đ.ạo UBND xã Liên Hà, trước khi x.ảy r.a á.n m.ạng, ô.ng Minh có kể về việc mua gói bảo hiểm cho ng.ười ch.áu v.ợ này có giá trị hơn 200 triệu một năm. Cũng theo vị l.ãnh đ.ạo xã Liên Hà này, khi kh.ám x.ét phòng làm việc của ô.ng Minh, CA cho biết ngày 2-5, ô.ng Minh cùng anh Vương sang rẫy ở huyện Đắk G’Long, Đắk Nô.ng. Tại đây, ô.ng Minh r.a t.ay s.át h.ại ch.áu v.ợ r.ồi tạo h.iện tr.ường giả, xong b.ỏ tr.ốn xuống Bình Phước. “CA chưa cho biết ô.ng Minh s.át h.ại ch.áu v.ợ vì m.âu th.uẫn c.á nh.ân hay nhằm tr.ục l.ợi bảo hiểm” – l.ãnh đ.ạo UBND xã Liên Hà nói.

Họp báo về ngh.i á.n B.í th.ư xã gi.ế.t ng.ười, tạo h.iện tr.ường giả - Ảnh 2.

Sau khi g.ia đ.ình t.ổ ch.ức t.ang lễ cho m.ình, ô.ng Minh b.ị b.ắt

Còn theo một l.ãnh đ.ạo UBND xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long), ô.ng Minh có 2 lô đất tại xã Quảng Khê, với diện tích khoảng 30ha. Những năm trước, ô.ng Minh thuê ng.ười làm và trô.ng coi luôn nhưng từ năm ngoái đến nay thì ng.ười ch.áu quản lý.

Như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, sá.ng 4-5, ng.ười đi đường ph.át h.iện ôtô bá.n tải b.ị ch.áy trên Quốc l.ộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long), bên trong có 1 th.i th.ể đã ch.áy rụi.

Họp báo về ngh.i á.n B.í th.ư xã gi.ế.t ng.ười, tạo h.iện tr.ường giả - Ảnh 3.

ng.ười dân b.àng h.oàng khi hay tin ô.ng Minh b.ị b.ắt gi.ữ

Cơ qu.an ch.ức năng x.á.c định chiếc xe bá.n tải là của ô.ng Đỗ Văn Minh. Sau khi sự việc x.ảy r.a, ng.ười nhà ô.ng Minh đến h.iện tr.ường và nh.ận ra đồng hồ, chùm chìa kh.óa của ô.ng trên xe. Vì thế, th.i th.ể trong xe được giao cho g.ia đ.ình ô.ng Minh để t.ổ ch.ức t.ang lễ. Khi g.ia đ.ình vừa t.ổ ch.ức a.n t.á.ng xong thì ô.ng Minh b.ị CA tỉnh Đắk Nô.ng b.ắt gi.ữa khi đang lẩn tr.ốn tại Bình Phước kh.iến nhiều ng.ười b.ất ng.ờ.

Cao Nguyên

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nghi-an-bi-thu-xa-giet-nguoi-dot-xac-tao-hien-truong-gia-nan-nhan-la-chau-vo-20200511082716519.htm

Chia sẽ