N.ổ s.úng hỗn ch.iến giữa trung tâm TP Vũng Tàu, nhiều ng.ười g.ục tại chỗ

Chia sẽ

Trong đêm, một nh.óm th.anh n.iên đang ngồi Nh.ậu đã dùng Ch.ai b.ia t.ấn c.ô.ng nh.óm khá.c vừa bước xuống từ xe bá.n tải, nh.óm trên xe bá.n tải đã n.ổ s.úng kh.iến đối phương ch.ạy tá.n loạn.

V.ụ việc x.ảy r.a lúc gần 22 giờ ngày 16- 9, trên đoạn đường Lê Hồng Phong, thuộc phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh b.à Rịa-Vũng Tàu.

Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, vào thời gian trên, tại khu vực gần hẻm 53 Lê Hồng Phong, một nh.óm th.anh n.iên đang ngồi Nh.ậu thì 2 chiếc xe bá.n tải từ nơi khá.c ch.ạy đến.

n.ổ s.úng loạn đả trong đêm, ít nhất 3 ng.ười b.ị th.ương - Ảnh 1.

H.iện tr.ường v.ụ n.ổ s.úng trong đêm kh.iến ít nhất 3 ng.ười b.ị th.ương (ảnh: CTV)

Lúc này, nh.óm đang ngồi Nh.ậu đã xô.ng ra, cầm cá.c Ch.ai b.ia và cá.c loại h.ung kh.í t.ấn c.ô.ng nh.óm vừa nh.ảy xuống từ xe bá.n tải. nh.óm th.anh n.iên trên xe bá.n tải cũng lập tức quay l.ại xe, lấy cá.c loại h.ung kh.í t.ạo n.ên cuộc hỗn ch.iến.

Trong khi x.ảy r.a ẩu đả, nh.óm đi xe bá.n tải đã rút s.úng b.ắn đối thủ kh.iến 3 ng.ười b.ị th.ương n.ặng. Sau khi n.ổ s.úng kh.iến nhiều ng.ười g.ục xuống, nh.óm trên xe bá.n tải b.ỏ đ.i. Còn những những ng.ười b.ị th.ương đã đ.ưa nh.au vào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu.

l.ực l.ượng CA ngay sau đó đã đến h.iện tr.ường, thu nhiều vỏ đ.ạn.

Hiện CA đã t.ạm gi.ữ một số ng.ười l.iên qu.an để t.iếp t.ục l.àm r.õ.

H.Xuân

Nguồn: Nld.com.vn

 

Chia sẽ