N.ạn nh.ân kể l.ại phút k.inh h.oàng khi bức tường đổ sập

Chia sẽ

Đến trưa nay, n.ạn nh.ân trong v.ụ sập tường ở KCN Giang Điền (huyện Trảng b.om, Đồng Nai) vẫn còn b.àng h.oàng khi nhắc l.ại t.ai n.ạn k.inh h.oàng x.ảy r.a trước đó một ngày.

Trưa 15-5, chúng tôi có mặt tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai. Vẻ mặt vẫn còn đ.au đ.ớn, h.oảng l.oạn, ô.ng Phạm Thanh Phú (44 t.uổi, quê Vĩnh Long, n.ạn nh.ân trong v.ụ sập tường) cho biết ô.ng b.ị g.ãy tay trái, b.ị th.ương ở trá.n và v.ai, tuy nhiên vẫn có thể đi l.ại được. v.ợ ô.ng là b.à Lê Thị Tuyết Linh (41 t.uổi) cũng b.ị th.ương n.ặng, đang đ.iều tr.ị tại đây.

n.ạn nh.ân kể l.ại phút k.inh h.oàng khi bức tường đổ sập - Ảnh 1.

Một B.ệnh nh.ân trong v.ụ sập giàn giáo đang được c.ứu chữa tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai

“Tôi làm việc tại đây gần 3 thá.ng, v.ợ tôi mới lên làm được gần 10 ngày. Trước khi v.ụ việc x.ảy r.a, tôi đang tô tường, v.ợ thì trộn hồ. b.ất ng.ờ tôi nghe tiếng rung l.ắc, bức tường đổ sập. Hai v.ợ ch.ồng tôi b.ị vùi dưới đống đổ nát, kh.ô.ng cử đ.ộng được. Ngay sau đó v.ợ tôi được một số ng.ười làm cùng tới tháo dỡ giàn giáo, đưa ra ngoài. Tôi b.ị đ.è g.ãy chân nên ngất xỉu.Tỉnh dậy thấy v.ợ cũng nằm c.ấp c.ứu ngay cạnh, tôi mới biết cả hai còn sống”, ô.ng Phú nhớ l.ại.

n.ạn nh.ân kể l.ại phút k.inh h.oàng khi bức tường đổ sập - Ảnh 2.

Ông Phạm Thanh Phú và v.ợ là b.à Lê Thị Tuyết Linh đang đ.iều tr.ị tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa Trảng b.om, tỉnh Đồng Nai.

Còn ô.ng Võ Văn Bắc (45 t.uổi, quê An Giang) cho biết trước khi bức tường đổ sập, ô.ng đang tiến hành đào đất xây hố ga sát bức tường. Ngay sau đó ô.ng Bắc nghe tiếng gi.ó m.ạnh n.ổi lên, liền sau đó cả mấy chục giàn giáo đổ sập, g.ạch đ.á đổ ào ào, ô.ng b.ỏ ch.ạy nhưng chỉ được một đoạn ngắn và nấp dưới thanh bê t.ô.ng nên th.oát thân. Lúc này ô.ng gọi v.ợ, tìm mãi kh.ô.ng thấy nên ô.ng truy hô và cùng mọi ng.ười đào bới để c.ứu v.ợ m.ình là b.à Đặng Thị Suốt (44 t.uổi) cũng đang b.ị đống đổ nát đ.èn lên cùng với một số n.ạn nh.ân khá.c. “Khi đào đống đổ nát lên, tôi thấy v.ợ nằm bất đ.ộng, m.áu chảy lênh lá.ng, tôi rất h.oảng l.oạn”, ô.ng Bắc cho biết.

n.ạn nh.ân kể l.ại phút k.inh h.oàng khi bức tường đổ sập - Ảnh 3.

h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn.

Ông Phú cho biết, hiện t.inh th.ần đã t.ốt hơn nhưng rất đ.au b.uồn vì một số ng.ười làm chung b.ị đã t.ử v.ong. Sau khi v.ụ việc x.ảy r.a, cá.c b.an ngành ch.ức n.ăng tỉnh Đồng Nai đang tích cực c.ứu chữa cá.c n.ạn nh.ân b.ị th.ương (14 ng.ười).

Sá.ng cùng ngày đại diện l.ãnh đ.ạo tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, h.ỗ tr.ợ cá.c n.ạn nh.ân trong v.ụ t.ai n.ạn. Nhiều n.ạn nh.ân cho biết hy vọng những ng.ười sống sót sẽ sớm được bình phục để t.iếp t.ục lao đ.ộng hoặc về quê sinh sống. Đồng thời, cũng mong m.uốn những ng.ười kh.ô.ng may mắn sớm được siêu th.oát.

THÀNH ĐỒNG-XUÂN HOÀNG

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nan-nhan-ke-lai-phut-kinh-hoang-khi-buc-tuong-do-sap-20200515145401774.htm

Chia sẽ