N.am th.anh n.iên lẻn vào tr.ộm gà, нᎥếρ luôn chủ n.ữ chủ nhà

Chia sẽ

Thấy n.ữ chủ nhà tr.ẻ đang ngủ với c.on nhỏ trên nệm giữa phòng khá.ch, Dương n.ảy s.inh ý định h.iếp d.âm liền chui vào mùng, dùng cây muỗng kề v.ào c.ổ kh.ống ch.ế.

Ngày 5/5, TAND huyện Châu Đức, b.à Rịa – Vũng Tàu t.ổ ch.ức x.ét x.ử s.ơ th.ẩm v.ụ á.n vào tr.ộm gà còn h.iếp d.âm chủ nhà trước khi b.ỏ đ.i.

Theo c.áo tr.ạng tr.uy t.ố, rạng sá.ng 12/11/2019, Lê Văn Thành (thường gọi là Nghé, 25 t.uổi, ngụ xã Sô.ng Xoài, thị xã Phú Mỹ) chở Dương Văn Dương (21 t.uổi, ngụ phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) đi Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản.

b.ị c.áo Dương.

b.ị c.áo Dương.

Khi đến th.ôn Việt Cường, xã Cù b.ị, huyện Châu Đức, Thành đứng ngoài cảnh giới còn Dương v.ào nh.à ng.ười ph.ụ n.ữ 22 t.uổi lấy tr.ộm b.ốn c.on gà đưa ra cho Thành giữ.

Dương quay trở l.ại ph.át h.iện cửa sau hé mở nên lẻn vào lấy thêm một l.ắc tay, điện thoại và 2,5 triệu đồng.

Lúc này, thấy n.ữ chủ nhà tr.ẻ đang ngủ với c.on nhỏ trên nệm giữa phòng khá.ch, Dương n.ảy s.inh ý định h.iếp d.âm liền chui vào mùng, dùng cây muỗng kề v.ào c.ổ kh.ống ch.ế và h.iếp d.âm. Sau đó Dương mới b.ỏ đ.i.

Tiến hành tr.ích x.uất hình ảnh từ hệ thống camera a.n n.inh, c.ơ qu.an đ.iều tr.a nh.ận d.ạng được đ.ặc đ.iểm xe máy có phuộc màu xanh của hai đ.ối t.ượng.

Sau đó khoảng 12h, cá.c tr.inh s.át ph.át h.iện một tài khoản đăng ảnh chiếc xe máy có đ.ặc đ.iểm tương tự cùng dòng chữ: “Kh.ô.ng chê a nghèo lên xe a đ.èo”. Qua đó, x.á.c định nhân thân của hai th.anh n.iên đồng thời tiến hành b.ắt gi.ữ.

Tại ph.iên t.òa, cá.c b.ị c.áo đều th.ừa nh.ận h.ành v.i của m.ình. HĐXX tuyên ph.ạt Dương Văn Dương một năm t.ù về t.ội Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản, b.a năm t.ù t.ội h.iếp d.âm; Lê Văn Thành 17 thá.ng t.ù t.ội Tr.ộm c.ắp t.ài s.ản.

Trước đó, Dương đã b.ồi th.ường 10 triệu đồng và Thành b.ồi th.ường 1 triệu đồng cho ng.ười b.ị h.ại.

Theo Báo Gia Lai : https://www.baogialai.com.vn/channel/12403/202005/nam-thanh-nien-len-vao-trom-ga-hiep-luon-chu-nu-chu-nha-5681022/

Nguồn: .https://tinnongnews.com/nam-thanh-nien-len-vao-trom-ga-%d0%bd%ea%ad%b5e%cf%81-luon-chu-nu-chu-nha.html?

Chia sẽ