Máy xét ngh.iệm Quảng n.am 7,23 tỉ: c.ô.ng ty giảm xuống 4,8 tỉ, sở m.uốn trả l.ại máy

Chia sẽ

 Ông Lê Trí Thanh, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Quảng n.am y.êu c.ầu cá.c đ.ơn v.ị b.áo c.áo, nói rõ cho dư luận biết việc mua máy xét ngh.iệm có tiêu cực hay kh.ô.ng.

Chiều 29-4, UBND tỉnh Quảng n.am t.ổ ch.ức buổi họp để nghe b.áo c.áo về tình hình mua sắm hệ thống máy xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng tại tỉnh này.

Dự họp có ô.ng Lê Trí Thanh, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh, cá.c phó ch.ủ t.ịch UBND tỉnh, giám đốc cá.c sở ngành l.iên qu.an và đặc biệt có cả đại diện c.ô.ng ty CP Thương mại và đ.ầu tư Giải Pháp Việt (đ.ơn v.ị bá.n máy cho tỉnh Quảng n.am).

Máy xét ngh.iệm Quảng n.am 7,23 tỉ: c.ô.ng ty giảm xuống 4,8 tỉ, sở m.uốn trả l.ại máy - Ảnh 1.

Mở đ.ầu cuộc họp, ô.ng Lê Trí Thanh cho biết mục đích buổi làm việc chiều nay là để nghe cá.c sở ngành l.iên qu.an mua sắm máy báo cấo, trực tiếp là S.ở Y t.ế và Sở Tài chính.

“Đúng ra, đây là cuộc họp nội bộ để nghe b.áo c.áo tình hình mua máy. Tuy nhiên, xét thấy dư luận quan tâm việc mua sắm máy móc ở cả nước nói chung Quảng n.am nói riêng. Để dư luận có th.ô.ng tin chính thức, tỉnh mời cá.c c.ơ qu.an báo chí dự, do hội Tr.ường chật nhưng kh.ô.ng thể để tất cả cá.c c.ơ qu.an báo chí vào được nên đã b.ố trí hội Tr.ường riêng cho báo chí để nắm th.ô.ng tin, vừa bảo th.ô.ng tin minh bạch rõ ràng vừa đ.ảm b.ảo qu.y đ.ịnh trong ph.òng ch.ống dịch” – ô.ng Thanh nói và cho biết tỉnh rất cầu thị.

Trước khi cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an phát biểu, ô.ng Lê Trí Thanh nói rõ, về việc mua máy, UBND đồng ý về mặt chủ trương để S.ở Y t.ế th.ực h.iện chứ UBND tỉnh kh.ô.ng nói mua như thế nào, mua của ai, giá b.ao nhiêu.

Máy xét ngh.iệm Quảng n.am 7,23 tỉ: c.ô.ng ty giảm xuống 4,8 tỉ, sở m.uốn trả l.ại máy - Ảnh 2.

Máy xét ngh.iệm 7,23 tỉ đồng ở Quảng n.am

Về nội dung cuộc họp, ô.ng Thanh cho biết hiện nay nội dung được dư luận quan tâm nhất là mua máy có tiêu cực kh.ô.ng, mức giá 7,23 tỉ có cao hơn cá.c địa phương khá.c kh.ô.ng? Hợp đồng này qu.y đ.ịnh nội dung cơ bản như thế nào, dư luận đang rất quan tâm đến cái giá. Hình thức th.ực h.iện, như vậy đã đúng chưa, đúng chỗ nào, chưa chỗ nào.

“Tỉnh có mời c.ô.ng ty bá.n cái máy này, c.ô.ng ty này với trá.ch nhiệm bên c.ung c.ấp máy, có 2 việc cần trả lời. Giá mà c.ô.ng ty bá.n cho S.ở Y t.ế, tại sao là 7,23 tỉ, nó cao hơn giá của một số địa phương khá.c, có phải tiền nào của nấy hay có cái khá.c. Nói rõ luôn có tiêu cực kh.ô.ng, có cấu kết để n.âng giá hay kh.ô.ng? Cần thảo luận c.ởi mở, thẳng th.ắng, cầu thị” – ô.ng Thanh y.êu c.ầu.

Tại cuộc họp, ô.ng Nguyễn Văn Hai, Giám đốc S.ở Y t.ế tỉnh Quảng n.am khẳng định việc mua máy là đúng qu.y đ.ịnh, đúng quy trình, kịp thời để ph.òng ch.ống dịch. Ông Hai khẳng định kh.ô.ng hề có tiêu cực gì và nói rằng sẵn sàng ch.ịu rủi ro, ch.ịu trá.ch nhiệm. Khi đang phát biểu, ô.ng Hai đã bật kh.óc.

Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng n.am, cho biết quy trình mua máy, th.ẩm đ.ịnh máy là đúng. Về mức giá 7,23 tỉ thì sở kh.ô.ng thể đ.á.nh giá đó là đắt hay rẻ. Theo ô.ng Chín, hiện nay máy này chưa ngh.iệm thu, chưa thanh lý, chưa thanh toá.n, số tiền cấp cho S.ở Y t.ế chưa rút, S.ở Y t.ế chưa chi tiền, “nếu có tiêu cực x.ảy r.a thì chưa thất th.oát tiền” – ô.ng Chín nói.

b.à Lê Thị Tuyến, Giám đốc c.ô.ng ty CP Thương mại và đ.ầu tư Giải Pháp Việt cho biết c.ô.ng ty b.à mua l.ại từ c.ô.ng ty khá.c chứ kh.ô.ng phải trực tiếp nhập máy về bá.n. Khi mua máy từ đ.ơn v.ị nhập khẩu, c.ô.ng ty b.à kh.ô.ng hề biết được mức giá họ nhập khẩu b.ao nhiêu.

Theo b.à Tuyến, c.ô.ng ty b.à mua máy từ đ.ơn v.ị nhập khẩu với giá 5,2 tỉ đồng. Khi bá.n cho tỉnh Quảng n.am, c.ô.ng ty b.à th.u l.ợi nhuận được 1,43 tỉ đồng, trừ tiền thuế và một số chi phí c.ô.ng ty b.à còn lời hơn 1,04 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, c.ô.ng ty b.à đồng ý bá.n cho tỉnh Quảng n.am với giá giảm xuống còn 4,8 tỉ đồng. Lý do là sau khi đàm phá.n l.ại với c.ô.ng ty nhập khẩu thì c.ô.ng ty đó đồng ý giảm giá. Riêng c.ô.ng ty b.à chấp nh.ận giảm lợi nhuận còn 0% với mong m.uốn đóng góp vào c.ô.ng tá.c ph.òng ch.ống dịch.

Tuy nhiên, ô.ng Nguyễn Văn Hai đ.ề ngh.ị xin được trả l.ại máy cho doanh ngh.iệp…

Trước đó, như Báo ng.ười Lao Động đã th.ô.ng tin, ngày 24-3, UBND tỉnh Quảng n.am có qu.yết đ.ịnh phân bổ 7,56 tỉ đồng cho S.ở Y t.ế tỉnh này mua sắm hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR tự đ.ộng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Sau đó, đ.ơn v.ị trúng gói thầu mua sắm hệ thống xét ngh.iệm Real – t.ime PCR là c.ô.ng ty CP Thương mại và đ.ầu tư Giải Pháp Việt, có tr.ụ s.ở tại TP Hà Nội. Giá trúng thầu là 7,23 tỉ đồng.

Hiện tại, cuộc họp đang diễn ra.

Trần Thường

Nguồn: nld.com.vn

Chia sẽ