Máy xét ngh.iệm Covid-19: Mua giá nào đúng, giá nào thì… vào t.ù?

Chia sẽ

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao “loạn giá” máy Realt.ime PCR tự đ.ộng xét ngh.iệm COVID-19? Giá nào là thực, giá nào b.ị “thổi”, giá nào có thể b.ị… b.ắt gi.am như Tr.ường hợp của PGS-TS-BS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát B.ệnh tật (CDC) Hà Nội?Ngày 23-4, l.ãnh đ.ạo Cục c.ảnh s.át đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về th.am nh.ũng, kinh tế, b.uôn l.ậu (Bộ CA) cho biết kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu đã l.àm r.õ được h.ành v.i s.ai ph.ạm của b.ị c.an Nguyễn Nhật Cảm và đ.ồng ph.ạm trong việc chỉ định thầu và mua máy xét ngh.iệm Realt.ime PCR. Theo đó, cá.c b.ị c.an này có h.ành v.i móc ngoặc, thổi giá thiết b.ị vật tư y tế. Cá.c b.ị c.an đã n.âng giá gấp 3 lần giá nhập, khoảng 2,3 tỉ đồng lên 7 tỉ đồng khi bá.n cho CDC Hà Nội.

Máy xét ngh.iệm Covid-19: Mua giá nào đúng, giá nào thì… vào t.ù? – Ảnh 1.Máy PCR của Quảng Trị mua 1,45 tỉ đồng! Ảnh: Thanh l.ộc

Lập tức, như hiệu ứng domino, nhiều địa phương khá.c cũng đã hoặc đang đặt mua thiết b.ị PCR với giá cao b.ị đặt ngh.i vấn! Như Hải Phòng mua máy này với giá 10 tỉ, Quảng Ninh 8,4 tỉ, b.ệnh v.iện Đa kh.oa Ninh Bình 7,9 tỉ, Quảng n.am 7,2 tỉ; một số tỉnh lân cận Hà Nội mua với giá 6,2 tỉ…

Nói chung, hệ thống máy PCR, mỗi địa phương mua mỗi giá khá.c nhau, có giá bất thường và rất cao!

Ngược l.ại, tỉnh Quảng Trị mua loại máy này có giá rất rẻ! Theo Giám đốc S.ở Y t.ế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng, hệ thống máy xét ngh.iệm Covid-19 của Quảng Trị mua có giá chỉ 1,45 tỉ đồng, có cấu hình thấp và 1 máy tá.ch chiết mẫu tự đ.ộng với giá 650 triệu đồng. Máy có năng lực xét ngh.iệm 200 mẫu/ngày, do Mỹ sản xuất.

Sau th.ô.ng tin này, nhiều địa phương đã mua máy PCR với giá cao bỗng “gi.ật m.ình”. Có địa phương tìm cá.ch “ứ.ng ph.ó”, l.ộ liễu như cá.c tỉnh lân cận Hà Nội mua máy PCR với gía trên 6 tỉ đồng, nay “đàm phá.n” l.ại, giảm xuống còn 5,4 tỉ đồng!

“Ứ.ng ph.ó” thô thiển như Quảng Ninh, từ việc mua máy với giá trên 8,4 tỷ đồng, sau khi “b.ị đ.ộng” bèn ký “phụ lục hợp đồng”, giảm xuống còn 7 tỉ đồng. Ngày 19-3, S.ở Y t.ế tỉnh này đã chuyển tạm ứng 4,2 tỉ đồng cho bên trúng thầu nhưng hô.m 21-4 bên trúng thầu đã hoàn trả l.ại 4,2 tỉ đồng này. Ngày 23-4, l.ãnh đ.ạo S.ở Y t.ế Quảng Ninh cho biết họ mua thiết b.ị này với giá 5,2 tỉ đồng!

Ứ.ng ph.ó kiểu đó kh.ô.ng khá.c gì “lạy ô.ng tui ở bụi này”!

Nhiều tình khá.c “ứ.ng ph.ó” kh.ôn ngoan hơn, từ việc có thể đã mua hoặc đã ký hợp đồng, nay chuyển sang “mượn” máy PCR để “dùng thử” như Hải Phòng, Bắc Giang, b.ệnh v.iện Phổi trung ương, Lào Cai…

Chiêu “mượn máy dùng thử” lập tức b.ị dư luận đặt ngh.i vấn. Trước những ý kiến ngh.i vấn Hải Phòng đã mua hệ thống máy PCR với giá 10 tỉ đồng nhưng nay l.ại có văn bản “mượn máy” nhằm đối phó khi “b.ị đ.ộng”, b.à Phạm Thu Xanh – giám đốc S.ở Y t.ế Hải Phòng – cho rằng kh.ô.ng có chuyện đó!

“Mượn” hay mua với giá cao, thậm chí rất cao, chỉ có bên A và bên B (mua và bá.n) biết. c.ơ qu.an thanh tra, đ.iều tr.a cũng dễ dàng x.á.c định được việc mua hay “mượn” bởi kiểu đối phó đó rất thô!

Dư luận đặt câu hỏi: vì sao “loạn giá” máy PCR? Giá nào là thực, giá nào b.ị “thổi”, giá nào thì có thể b.ị… b.ắt gi.am như Tr.ường hợp của giám đốc CDC Hà Nội?

Về lý do mỗi nơi một giá, một doanh ngh.iệp c.ung c.ấp thiết b.ị y tế cho biết, hệ thống PCR kh.ô.ng chênh lệch giá nhiều giữa cá.c nhà c.ung c.ấp, nhưng thiết b.ị tá.ch chiết thì chênh lệch t.ùy theo số lượng “giếng”, tức số mẫu có thể th.ực h.iện mỗi lần, tương ứng là 24, 36 hay 96 “giếng”.

Cũng theo nhà c.ung c.ấp trên, giá cả của PCR cũng t.ùy thuộc vào thời điểm mua, trước đại dịch khá.c, trong đại dịch càng khá.c và đôi khi rất kh.ó mua, thậm chí kh.ô.ng thể mua được vì nhiều lý do. Do vậy giá cả hệ thống máy PCR cũng khá.c nhau là chuyện bình thường.

Vậy mua máy PCR với giá nào là có thể… vào t.ù? Đơn giản nếu có sự móc ngoặc, câu kết, gi.an l.ận, th.ô.ng đồng, n.âng khống giá trị gói thầu, g.ây th.iệt h.ại đặc biệt ngh.iêm trọng cho Nhà nước, nếu ph.át h.iện thì phạm pháp, vào t.ù!

Đó là lý do vì sao nhiều địa phương “gi.ật m.ình” sau cú ng.ã ngựa của giám đốc CDC Hà Nội!

Theo Bộ Tài chính, đến nay số tiền ng.ân sá.ch trung ương đã chi cho cá.c địa phương chống dịch là khoảng 3.000 tỉ đồng và có cả ng.ân sá.ch địa phương. Đó là số tiền rất lớn, dễ b.ị thất th.oát, vì vậy theo đ.ề ngh.ị của Bộ CA, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, cá.c tỉnh th.ành kh.ẩn trương rà soát, chấn chỉnh, th.ẩm đ.ịnh l.ại và thanh tra việc th.ực h.iện cá.c gói thầu mua sắm trang thiết b.ị y tế, đặc biệt là cá.c gói thầu mua sắm hệ thống máy xét ngh.iệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế…

v.ụ CDC Hà Nội có thể chỉ là một v.ụ th.am nh.ũng điển hình trong đ.ầu tư c.ô.ng. Cá.c cơ qu.an ch.ức năng đang t.iếp t.ục làm việc để chỉ mặt chính x.á.c những địa chỉ th.am nh.ũng đ.ầu tư c.ô.ng trên lĩnh vực y tế, đặc biệt th.am nh.ũng ng.ân sá.ch chống dịch thì t.ội á.c càng lớn, càng phải được trừng trị thích đ.á.ng!

b.ài học th.am nh.ũng đ.ầu tư c.ô.ng ngay trước mắt, khi mới tức thì, ngày 28-4, nguyên giám đốc S.ở Y t.ế Đắk Lắk cùng 10 cá.n bộ của sở này b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am vì s.ai ph.ạm, g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng trong đấu thầu mua thuốc ch.ữa b.ệnh!

Lưu Nhi Dũ

Nguồn: nld.com.vn

Chia sẽ