M.âu th.uẫn, ch.ồng đổ cả thùng nước sôi lên ng.ười v.ợ

Chia sẽ

M.âu th.uẫn vì v.ợ đ.i ch.ơi về muộn quên đóng cửa, Hoàng Văn ch.iến đã b.ất ng.ờ đổ cả thùng nước sôi lên ng.ười v.ợ g.ây b.ỏng n.ặng.

Chiều ngày 7-5, ô.ng Đậu Ngọc Hòa, ch.ủ t.ịch UBND xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An), cho biết cơ qu.an ch.ức năng đang l.àm r.õ v.ụ việc ch.ồng đổ thùng nước nóng vào ng.ười v.ợ trên địa b.àn kh.iến n.ạn nh.ân b.ị b.ỏng n.ặng.

Trước đó, theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, vào đêm 3-5, ch.ị Đ.Th.Ng. đ.i ch.ơi ở nhà ng.ười thân tới khuya về nhà quên đóng cửa. Sá.ng ngày 4-5, thấy cửa nhà kh.ô.ng đóng, Hoàng Văn ch.iến (SN 1971), ch.ồng ch.ị Ng., nên đã l.ớn t.iếng ch.ửi bới v.ợ. Thấy v.ợ cãi l.ại, b.ất ng.ờ ch.iến cầm cả thùng nước chè nóng mới nấu đổ thẳng v.ào đ.ầu, mặt ch.ị Ng. kh.iến n.ạn nh.ân b.ị b.ỏng n.ặng.

ng.ười thân sau đó ph.át h.iện sự việc đã đưa ch.ị Ng. đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện Đa kh.oa tỉnh Nghệ An.

Tại b.ệnh v.iện, ch.ị Ng. được cá.c bá.c sĩ x.á.c định b.ị b.ỏng nhiều nơi trên c.ơ th.ể gồm đ.ầu, mặt, ng.ực… Hiện ch.ị Ng. đang được cá.c bá.c sĩ ch.ăm s.óc và băng bó với th.ương t.ích độ b.ỏng khoảng 30%.

“Sự việc được camera a.n n.inh ghi l.ại, hiện c.ơ qu.an CA đang l.àm r.õ v.ụ việc”- ô.ng Hòa cho biết thêm.

Đức Ngọc

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mau-thuan-chong-do-ca-thung-nuoc-soi-len-nguoi-vo-2020050715313207.htm

Chia sẽ