Mạo danh nhân viên “nhà m.ạng” để l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản

Chia sẽ

Bằng phương thức th.ủ đ.oạn tinh vi, nh.óm đ.ối t.ượng mạo danh là những nhân viên “nhà m.ạng” đi khảo sát, lắp đặt “trụ phát sóng wifi” r.ồi th.ực h.iện h.ành v.i l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tiền của nhiều hộ dân trên địa b.àn tỉnh Gia Lai. Khi cá.c đ.ối t.ượng đang l.ừa đ.ảo, ch.iếm đ.oạt 12,6 triệu đồng của ng.ười dân thì b.ị CAH Đăk Đoa (Gia Lai) b.ắt gi.ữ.

Hai đ.ối t.ượng Trần Văn Nhơn (trái) và Bùi Văn Tuấn

Bổn cũ soạn l.ại

CAH Đăk Đoa (Gia Lai) vừa b.ắt gi.ữ 2 đ.ối t.ượng: Bùi Văn Tuấn (1975) và Trần Văn Nhơn (1980, cùng trú tại H. Nghĩa Hành, Quảng Ng.ãi) để đ.iều tr.a về h.ành v.i “l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản”. Cả Tuấn và Nhơn đã từng có t.iền á.n về t.ội “l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản” cũng bằng th.ủ đ.oạn mạo danh nhân viên của Trung tâm c.ô.ng nghệ thương mại quốc tế FPT. Điều đ.á.ng nói, sau khi ch.ấp h.ành xong á.n ph.ạt t.ù, Nhơn, Tuấn cùng đ.ối t.ượng Phạm Đăng kh.oa (1991, trú xã Hành Dũng, H. Nghĩa Hành, Quảng Ng.ãi) cùng 1 đ.ối t.ượng tên Triết (chưa rõ l.ai l.ịch) câu kết th.ực h.iện hành v.i ph.ạm t.ội bằng “bổn cũ”.

Do Nhơn, Tuấn từng mạo danh nhân viên của “nhà m.ạng” để l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản của ng.ười dân ở địa phương nên lần này cả bọn rủ nhau lên địa b.àn Gia Lai để “hoạt đ.ộng”. nh.óm này thường nhắm đến cá.c địa b.àn vùng s.âu, vùng xa, vùng đồng b.ào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm trá.nh b.ị ph.át h.iện và cũng như L.ợi d.ụng sự thiếu cảnh giá.c của ng.ười dân. Từng có t.iền á.n nên cá.c đ.ối t.ượng rất ranh mãnh khi thường chia ra để hoạt đ.ộng riêng lẻ hoặc đi 2 ng.ười cùng lúc và thường sử d.ụng tên giả.

Khi tìm đến nhà ng.ười dân, chúng tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh của Trung tâm c.ô.ng nghệ và thương mại quốc tế FPT và th.uyết ph.ục ng.ười dân cho thuê đất để xây dựng trạm phát sóng m.ạng wifi. Để tạo lòng tin, chúng đưa ra tờ giấy A4 được in với nội dung vừa là phiếu khảo sát vừa là hợp đồng với ng.ười dân để đặt vấn đề thuê đất trong vòng 10 năm, với giá tiền thuê đất 4 triệu đồng/thá.ng. Đồng thời, “trung tâm” của chúng sẽ trả trước số tiền trong vòng 5 năm với giá 240 triệu đồng, 5 năm sau sẽ trả 4 triệu đồng/thá.ng. Kèm theo đó, cá.c nhân viên “nhà m.ạng” này cũng đưa r.a đ.iều kiện, m.uốn được “đ.ơn v.ị” thuê đất với giá “hời” như vậy thì cá.c hộ dân phải ký hợp đồng lắp đặt thiết b.ị phát wifi trong 10 năm, trả tiền trước 5 năm là 12,6 triệu đồng, 5 năm còn l.ại “đ.ơn v.ị” sẽ miễn phí, thậm chí sẽ được tặng 1 chiếc ĐTDĐ Iphone 7Plus. Nếu đồng ý, chúng sẽ y.êu c.ầu n.ạn nh.ân ký vào “hợp đồng” và đưa trước cho chúng 12,6 triệu đồng, sau vài ngày sẽ được “l.ãnh đ.ạo đ.ơn v.ị” đến thi c.ô.ng và trả toàn bộ số tiền thuê đất 5 năm như thỏa thuận.

Để lấy lòng tin của cá.c n.ạn nh.ân, chúng đã lập tức trao tặng 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus giả được “đóng hộp” cẩn th.ận. Bên cạnh đó, chúng cũng trình ra một phiếu khảo sát lắp đặt trụ phát sóng wifi đề tên “Trung tâm c.ô.ng nghệ thương mại Quốc tế FPT”. Thậm chí, chúng còn ghi trong tờ giấy “Hợp đồng phải được đọc l.ại cho hai bên cùng nghe và đồng ý ký tên và được sự nhất trí của Sở Tài nguyên Môi Tr.ường và Sở c.ô.ng Thương của tỉnh Gia Lai”.

Nhiều n.ạn nh.ân “sa bẫy”

Do thiếu cảnh giá.c cũng như nghĩ đến việc phần đất đang sử d.ụng ít giá trị của m.ình bỗng chốc được thuê với “giá cao” nên nhiều ng.ười dân tin tưởng, chấp nh.ận điều kiện ký hợp đồng lắp đặt thiết b.ị phát wifi và đưa 12,6 triệu đồng cho “nhân viên kinh doanh”. Sau khi nh.ận tiền của n.ạn nh.ân, cá.c đ.ối t.ượng nhanh ch.óng rời đi với lời hẹn 2-3 ngày n.ữa sẽ cùng “l.ãnh đ.ạo đ.ơn v.ị” đến ký hợp đồng và thanh toá.n tiền thuê đất. Tuy nhiên, n.ạn nh.ân chờ mãi cũng kh.ô.ng thấy bóng dá.ng những “nhân viên kinh doanh” đến lắp đặt trụ phát sóng theo “hợp đồng” và lúc đó họ mới k.iểm tr.a, ph.át h.iện chiếc ĐTDĐ Iphone 7 Plus chỉ là h.àng gi.ả.

Từ th.ô.ng tin t.ố giá.c của n.ạn nh.ân và qua c.ô.ng tá.c tr.inh s.át, CAH Đăk Đoa đã ph.át h.iện cũng với th.ủ đ.oạn tương tự, nh.óm đ.ối t.ượng này kh.ô.ng chỉ g.ây á.n trên địa b.àn H. Đăk Đoa mà còn trên địa b.àn cá.c huyện: Đức Cơ, Chư Păh, Chư Sê, Chư Prô.ng, Mang Yang của tỉnh Gia Lai. Đến ngày 15-12, qua t.in b.áo của quần chúng nhân dân, CAH  Đăk Đoa ph.át h.iện 2 đ.ối t.ượng Tuấn và Nhơn đến tiếp xúc với ng.ười dân trong cá.c làng đồng b.ào DTTS thuộc địa ph.ận cá.c xã Ia Băng, xã Ia Pết để “khảo sát ký hợp đồng lắp đặt trụ phát sóng wifi”.

Bằng cá.c b.iện ph.áp ngh.iệp v.ụ, đến ngày 17-12, khi Tuấn và Nhơn đang th.ực h.iện h.ành v.i ch.iếm đ.oạt 12,6 triệu đồng lắp đặt thiết b.ị wifi của anh M. (1990, trú xã Ia Pết, H. Đăk Đoa) thì b.ị CAH Đăk Đoa b.ắt gi.ữ. c.ơ qu.an CA th.u gi.ữ 1 chiếc xe máy, 2 chiếc ĐTDĐ của cá.c đ.ối t.ượng, 1 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus giả cùng cá.c giấy tờ mà cá.c đ.ối t.ượng dùng làm phương tiện g.ây á.n.

Tại CQĐT, Tuấn và Nhơn đã cúi đ.ầu kh.ai nh.ận toàn bộ hành v.i ph.ạm t.ội của m.ình. 2 đ.ối t.ượng Tuấn và Nhơn th.ừa nh.ận đã l.ừa đ.ảo của anh Vũ Mạnh Hưng (1976, trú làng Bôk Rẫy, xã Đăk Sơ Mei, H. Đak Đoa) 12,6 triệu đồng vào ngày 18-11; l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt của anh Rơ Mah Bong (1983, trú làng Ấp, xã Ia Kriêng, H. Đức Cơ, Gia Lai) 12,6 triệu đồng vào ngày 5-12. Hiện CQCSĐT CAH Đăk Đoa đã t.ạm gi.ữ 2 đ.ối t.ượng trên để t.iếp t.ục đ.ấu tr.anh l.àm r.õ, đồng thời tiến hành truy b.ắt 2 đ.ối t.ượng còn l.ại trong nh.óm l.ừa đ.ảo này.

MINH TÂN

Nguồn: cand.com.vn

 

Chia sẽ