Lý do khiến ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bă’t t.ạ.m g.i.a.m

Chia sẽ

Bộ Công an đã có th.ông tin chính thức về việc k.h.ở.i t.ố ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung bị k.h.ở.i t.ố.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyê’t định K.h.ở.i t.ố b.ị c.an, Lệnh bă’t b.ị c.an để t.ạ.m g.i.a.m 4 tháng, Lệnh kh.ám x.ét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, ch.ủ t.ịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về h.ành v.i “ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật H.i`.n.h s.ư. năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm ȿa’Ť nhân dân Tối cao phê chuẩn cá.c Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã thi hành cá.c Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pha’p luật.

Hiện nay, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đang khẩn trương đ.iều tr.a, làm rõ h.ành v.i sai phạm của cá.c b.ị c.an trong v.ụ a’n.

Trước đó, ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tá.c đối với ông Nguyễn Đức Chung, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tá.c đối với ông Nguyễn Đức Chung, ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội để x.á.c minh, đ.iều tr.a làm rõ trá.ch nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số v.ụ a’n theo quy định của pha’p luật.

Thời hạn tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tá.c là 90 ngày, kể từ ngày ra quyê’t định tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tá.c.

Liên quan đến vụ việc ông Chung bị tạm đ.ì.n.h c.h.ỉ công tá.c, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo đ.iều tr.a ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 v.ụ a’n.

Thứ nhất, v.ụ a’n “b.uôn l.ậu”, “v.i ph.ạm quy định về kế toán gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g”, “Rửa tiền”, “v.i ph.ạm quy định về đấu thầu gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g” xảy ra tại Công ty Trá.ch nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là v.ụ a’n “v.i ph.ạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba là v.ụ a’n “ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh đ.iều tr.a, Bộ Công an đã k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/ly-do-khien-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nguyen-duc-chung-bi-bat-t-a-m-g-i-a-m.html?

Chia sẽ