Loan ‘cá’ trấn l.ột, lấy tiền ‘bảo kê’ t.iểu thương… số má ra sao ở Biên Hòa?

Chia sẽ

 Việc CA Đồng Nai vừa b.ắt Lý Thị Loan (Loan “cá”) t.ổ ch.ức thu tiền “bảo kê” chỗ bá.n của t.iểu thương đã dấy lên nhiều câu hỏi về v.ai trò của Loan “cá”. t.uổi tr.ẻ Online phần nào “giải mã” nhân vậy này.

Loan cá trấn l.ột, lấy tiền bảo kê t.iểu thương... số má ra sao ở Biên Hòa? - Ảnh 1.

Loan “cá” sau khi b.ị b.ắt – Ảnh: B.A

Khi CA Đồng Nai t.ổ ch.ức truy b.ắt nh.óm đ.òi tiền “bảo kê” chỗ bá.n hàng gần Khu c.ô.ng ngh.iệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu (giáp ranh TP. Biên Hòa), Loan “cá” đã l.ộ diện và được CA x.á.c định là ng.ười ch.ủ m.ưu cho đ.àn e.m đ.òi tiền “bảo kê” chỗ ngồi buôn bá.n.

Vươn vòi khắp nơi

Nhiều n.ạn nh.ân cho hay có khoảng hơn 700 hộ buôn bá.n và bá.n hàng rong cho vài chục ngàn c.ô.ng nhân ở khu vực này.

x.á.c định đây là vùng đất b.éo bở, nhiều năm qua Loan “cá” từ Biên Hòa th.ô.ng qua cá.c mối qu.an h.ệ vươn vòi lên tận Vĩnh Cửu, k.éo nh.óm đ.àn e.m lên khu vực này đ.òi tiền “bảo kê”. Từ đây đã x.ảy r.a những v.ụ đ.ụng độ với một số nh.óm th.anh n.iên ở khu vực Bến Cá, khu c.ô.ng c.ô.ng ngh.iệp Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu…

Khi khẳng định tên t.uổi, Loan “cá” đã thao túng và cho đ.àn e.m thu tiền ng.ười bá.n hàng rong đứng che dù, hoặc b.ày một chỗ ngồi (từ 1- 2m2), số tiền thu từ 10.000 đồng/lần/ngày r.ồi dần tăng lên 50.000 đồng/lần/ngày.

Đối với cá.c hàng quá.n kinh doanh quanh khu vực khu c.ô.ng ngh.iệp, đ.àn e.m của Loan “cá” đến thu tiền thá.ng từ 500 ngàn đến 1,5 triệu đồng, t.ùy loại hình kinh doanh.

“Nhiều năm nay, Loan “cá” đã t.ổ ch.ức cho đ.àn e.m thu tiền như vậy. Nếu ai kh.ô.ng tuân thủ l.uật ng.ầm sẽ b.ị đ.àn e.m Loan “cá” kiếm chuyện, đạp đổ hàng hóa. Khi ch.ống đ.ối, c.ự c.ãi thì b.ị đ.á.nh hoặc b.ị ch.ém” – một t.iểu thương kinh doanh ở khu vực này tâm sự.

Loan cá trấn l.ột, lấy tiền bảo kê t.iểu thương... số má ra sao ở Biên Hòa? - Ảnh 2.

Hoàng Thị Tuyết trong nh.óm đ.òi tiền bảo kê cũng đang b.ị t.ạm gi.ữ – Ảnh: b.a

Loan “cá” xuất thân từ đâu?

b.an đ.ầu Lý Thị Loan được gắn cái tên Loan “cá” vì Loan xuất thân là một ng.ười buôn bá.n cá tại chợ Hóa An (phường Hóa An, Biên Hòa). Loan chỉ chuyên bá.n và bỏ mối cá điêu hồng. Khoảng 6 năm trước, khi Loan “cá” trở thành ng.ười “có số” sau những cuộc tranh giành ở chợ Hóa An cũng là lúc Loan chuyển thêm nghề cho v.ay…

Một ng.ười dân ở khu vực chợ Hóa An đ.ề ngh.ị kh.ô.ng nêu tên cho biết, t.iểu thương nào cần tiền thì đến gặp Loan hoặc đ.àn e.m của Loan, ch.ịu lãi suất thỏa thuận, với lãi suất rất cao vài chục %.

Tiếp đó Loan “cá” cho đ.àn e.m thu tiền của ng.ười buôn bá.n hàng rong trước c.ổng c.ô.ng ty Pouchen (đối diện chợ Hóa An). Khi ng.ười buôn bá.n th.ắc m.ắc, kh.ô.ng trả “tiền chỗ ngồi bá.n” thì sẽ có “ng.ười lạ” đến đạp đổ, kiếm chuyện đ.á.nh đ.ập… Ngoài ra Loan “cá” ngoài việc đứng sau thu tiền “bảo kê” t.iểu thương còn t.ổ ch.ức cho v.ay n.ặng lãi nhiều năm nay ở khu vực Biên Hòa.

“Đàn e.m của Loan có thể là ng.ười dân tại chỗ hoặc nh.óm th.anh n.iên xăm m.ình ở khu vực Hố Nai đi thu tiền lãi, tiền gốc cho Loan.

Sau này Loan còn chi tiền để đ.àn e.m đứng ra cho những ai có nhu cầu v.ay. Đa số ng.ười v.ay là t.iểu thương, c.ô.ng nhân, thậm chí là cá.c chủ quá.n m.assage, hớt tóc ở khu vực phường Hóa An…” một ng.ười nh.ận từng là n.ạn nh.ân cho biết.

Theo ng.ười này, những năm gần đây, Loan “cá” là một ng.ười cho v.ay n.ặng lãi khá n.ổi tiếng ở Biên Hòa và sẵn sàng cho đ.àn e.m ch.ém cá.c c.on n.ợ hoặc t.iểu thương nào ch.ống đ.ối…

t.ạm gi.ữ 11 ngh.i ph.ạm c.ưỡng đoạt t.ài s.ản và cho v.ay n.ặng lãi

Theo ng.uồn t.in của t.uổi tr.ẻ Online, CA Đồng Nai hiện đã t.ạm gi.ữ 11 ngh.i ph.ạm có l.iên qu.an trong v.ụ lấy tiền “bảo kê” t.iểu thương ở gần Khu c.ô.ng ngh.iệp Thạnh Phú, trong đó có Loan “cá”.

Qua kh.ám nhà CA đã th.u gi.ữ nhiều giấy tờ, sổ ghi chép n.ợ. CA đang t.iếp t.ục củng cố ch.ứng c.ứ để x.ử l.ý nh.óm này về h.ành v.i c.ưỡng đoạt t.ài s.ản và cho v.ay n.ặng lãi.

nh.óm PV

Nguồn: .https://tuoitre.vn/loan-ca-tran-lot-lay-tien-bao-ke-tieu-thuong-so-ma-ra-sao-o-bien-hoa-20200506123407128.htm

Chia sẽ