Lấy quốc tịch Cyprus: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh?

Chia sẽ

Sự thật đã rõ ràng! Người trong cuộc cũng đã thừa nhận: ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có quốc tịch nước Cộng hòa Cyprus từ năm 2018!

Trước khi có kết luận chính thức của cá.c cơ quan hữu quan, những tr.anh c.ãi về t.ổ ch.ức và pháp lý đang diễn ra, dĩ nhiên là cần thiết: ông Quốc có trung thực với Đảng, với Nhà nước hay kh.ông; ông Quốc có v.i ph.ạm cá.c quy định của pháp luật hay kh.ông?

Nhưng có một điều thực sự có ý nghĩa, bản chất hơn, chính là câu hỏi kh.ông chỉ có giá trị lý tính mà còn mang giá trị đ.ạo đ.ức nữa: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh? Đồng bào ở nơi đâu trong lòng anh?

Cho dù có thể chấp nhận cá.ch giải thích có lợi nhất về trường hợp một công dân hai quốc tịch, cho dù có thể chấp nhận số tài sản cá nhân hiện nay có được, trị giá hàng triệu đôla là minh bạch và chính đáng, thì chúng ta, vừa với tư cá.ch công dân vừa với tư cá.ch cử tri, đều có quyền đòi hỏi từ một đại biểu của nhân dân, một người lập pháp, một câu trả lời: Khi vinh thân phì gia, anh chọn cuộc sống nơi nào? Khi Tổ quốc lâm nguy, anh chọn đất nước nào?

Kh.ông thể chối cãi một thực tế: những gì mà ông Quốc có được hô.m nay là do đất nước này mang lại, do chế độ này mang lại! Nhưng cuối cùng ông lại chọn một phú quốc bên trời Âu chứ kh.ông phải sống ch.ế.t trên đất nước mình!

Và đó mới là điều khiến chúng ta ph.ẫn n.ộ đối với một đại biểu Quốc hội, đối với một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam!

DUYÊN TRƯỜNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/lay-quoc-tich-cyprus-to-quoc-o-noi-dau-20200830014905951.htm

Chia sẽ