Làm r.ơi gần 11 triệu tiền V.iện phí ch.ữa b.ệnh cho M.ẹ, ng.ười ph.ụ n.ữ bật kh.óc nức nở, chắp tay cảm ơn khi được n.am th.anh n.iên nhặt giúp

Chia sẽ

Chẳng may đ.á.nh r.ơi gần 11 triệu tiền V.iện phí ch.ữa b.ệnh cho M.ẹ, nhưng may mắn được chàng trai t.ốt bụng nhặt được và trả l.ại, ch.ị đã v.ội gọi điện cho M.ẹ m.ình. ch.ị vừa kh.óc nấc vừa th.ô.ng báo, đồng thời chắp tay cảm ơn n.am th.anh n.iên t.ốt bụng kia…

Sá.ng nay (1/6), m.ạng x.ã h.ội xôn xao trước đ.oạn c.lip và câu chuyện về ng.ười ph.ụ n.ữ nghèo làm r.ơi tiền V.iện phí của M.ẹ ngay trong b.ệnh v.iện. Thế nhưng may mắn, ch.ị đã được một n.am th.anh n.iên nhặt giúp và trả l.ại đầy đủ. Câu chuyện được đăng tải lên m.ạng x.ã h.ội kh.iến ai nấy vừa mừng thay cho ch.ị, vừa thầm cảm ơn chàng trai t.ốt bụng kia.

Câu chuyện được ng.ười ch.ứng k.iến kể l.ại như sau: “Anh trai trong video nhặt được hơn 10 triệu đồng trả l.ại cho ch.ị ấy để th.ực h.iện C.a m.ổ gấp. Mọi ng.ười ch.ứng k.iến đều cảm đ.ộng”.

Đ.á.nh r.ơi hơn 10 triệu tiền V.iện phí ch.ữa b.ệnh cho M.ẹ, ng.ười ph.ụ n.ữ bật kh.óc nức nở, chắp tay cảm ơn khi được chàng trai tr.ẻ trả l.ại tiền

Theo câu chuyện được chia sẻ, ng.ười ph.ụ n.ữ này mang số tiền 10.800.000 đồng đến quầy thủ tục tại b.ệnh v.iện để đóng V.iện phí cho M.ẹ chuẩn b.ị cho C.a m.ổ, nhưng tại đây mới biết m.ình đã đ.á.nh r.ơi m.ất số tiền đó từ lúc nào. Một n.am th.anh n.iên gần đó đã nhặt được, sau khi đối chứng đã hoàn trả cho ch.ị toàn bộ số tiền trên trước sự ch.ứng k.iến của nhiều ng.ười.

Ngay khi được n.am th.anh n.iên l.ạ m.ặt trả l.ại số tiền V.iện phí kh.ô.ng may b.ị m.ất, ng.ười ph.ụ n.ữ đã bật kh.óc nức nở. ch.ị v.ội gọi cho M.ẹ m.ình để th.ô.ng báo, vừa vui mừng, ch.ị chắp tay và ô.m v.ai n.am th.anh n.iên kia để cảm ơn.

 “Gặp r.ồi má ơi, e.m tr.ai nó nhặt được, c.on mừng quá trời luôn má ơi”, ng.ười ph.ụ n.ữ nức nở khi gọi cho M.ẹ th.ô.ng báo.

– “ch.ị cám ơn e.m, ch.ị cám ơn e.m nhiều ngh.en”, ng.ười ph.ụ n.ữ vừa kh.óc vừa chắp tay cảm ơn n.am th.anh n.iên.

 

ng.ười ph.ụ n.ữ vui mừng kh.ôn xiết khi được chàng trai l.ạ m.ặt trả l.ại số tiền m.ình đ.á.nh r.ơi để lo V.iện phí cho M.ẹ. Ảnh c.ắt từ c.lip

Sự việc diễn ra trước sự ch.ứng k.iến của đô.ng ng.ười. Ai nấy đều mừng thay cho ch.ị đồng thời khen ngợi hành đ.ộng đẹp của chàng trai tr.ẻ ấy.

Đoạn c.lip được đăng tải lên m.ạng x.ã h.ội ít giờ sau đã nh.ận về hàng nghìn lượt b.ày tỏ cảm xúc của ng.ười dùng m.ạng. Ai cũng đều mừng thay cho ng.ười ph.ụ n.ữ, chúc mừng ch.ị đã tìm l.ại số tiền lớn để lo B.ệnh cho M.ẹ. Bên cạnh đó, ai nấy đều dành lời khen cho hành đ.ộng t.ử tế, t.ốt bụng của n.am th.anh n.iên. Hy vọng ng.ười t.ốt sẽ luôn có nhiều sức khoẻ và luôn gặp điều t.ốt lành trong cuộc sống.

Hiện đ.oạn c.lip này vẫn đang được ng.ười dùng m.ạng chia sẻ rần rần kèm theo loạt “c.ơn mưa lời khen” vì những điều t.ử tế!

Nguồn: .http://trared.com/lam-roi-gan-11-trieu-tien-vien-phi-chua-benh-cho-me-nguoi-phu-nu-bat-khoc-nuc-no-chap-tay-cam-on-khi-duoc-nam-thanh-nien-nhat-giup.html?

Chia sẽ