Kh.oa học cố chứng minh linh hồn có thật

Chia sẽ

Cá.c nhà triết học, kh.oa học từ b.ao đời này vẫn luôn đau đ.áu một câu hỏi “Liệu c.on ng.ười thực sự có linh hồn?”

Bạn đã b.ao giờ tự hỏi bản thân m.ình là điều gì đó, một ai đó ở tiền kiếp? Liệu tiền kiếp có thực sự tồn tại?

Linh hồn được xe.m là phần t.inh th.ần bất t.ử của một c.on ng.ười, đã tồn tại trước khi thân thể được sinh ra và t.iếp t.ục tồn tại sau khi ch.ế.t.

Dù nhiều ng.ười tin rằng họ có linh hồn, những ng.ười khá.c vẫn hoài ngh.i về b.ằng ch.ứng của cá.c thực thể tâm linh như vậy.

Bức ảnh của linh hồn

Đôi khi chúng ta thấy những bức ảnh dường như đã chụp được ma hoặc BigFoot. Điểm chung là chúng luôn mờ. b.ất ch.ấp việc những tấm ảnh đó có phải là thật hay kh.ô.ng, chúng luôn hấp dẫn và thường kh.ó giải thích.

kh.oa hoc co chung minh linh hon co that hinh anh 1 Bức ảnh Sal Vazquez chụp l.ại ch.o th.ấy thứ gì đó trô.ng giống như cái mà chúng ta cho là linh hồn. Ảnh: Sal Vazquez.

Ví d.ụ, tại Hạt Powell, Kentucky, Mỹ thá.ng 7/2016 x.ảy r.a v.ụ t.ai n.ạn xe máy k.inh h.oàng và một anh chàng tên Sal Vazquez đã chụp được v.ụ việc khi đang lái xe. Vazquez đăng tấm ảnh lên FB c.á nh.ân, nhưng những gì anh nh.ận được trong phần bình luận kh.ô.ng phải thứ anh mong đợi. Mọi ng.ười khi xe.m bức ảnh quả quyết rằng Vazquez đã b.ắt được linh hồn một ng.ười đ.àn ô.ng đã ch.ế.t đang r.ời kh.ỏi c.ơ th.ể m.ình.

Trải ngh.iệm cận t.ử

Chắc hẳn chúng ta đều đã nghe câu chuyện ai đó gần như đã ch.ế.t và sống l.ại một cá.ch kỳ diệu. Sau đó, những ng.ười này kể l.ại rằng họ thấy đường hầm á.nh sá.ng ch.ói lòa, và khi đang trên đường tiến tới thứ á.nh sá.ng đó thì được c.ứu sống.

Ví d.ụ điển hình là v.ụ việc x.ảy r.a sau trận đ.ộng đ.ất k.inh h.oàng ở Đường Sơn (Great t.angshan Earthquake), T.Q ngày 28/7/1976. Cá.c bá.c sĩ đã đưa nhiều n.ạn nh.ân “trở về từ cõi ch.ế.t”. Hầu hết ng.ười được c.ứu sống đều nói rằng họ có những trải ngh.iệm tương tự nhau như cảm giá.c lơ lửng, thay vì đ.au đ.ớn hay s.ợ hãi họ l.ại cảm thấy rất yên bình.

kh.oa hoc co chung minh linh hon co that hinh anh 2 Những Tr.ường hợp tỉnh dậy sau c.ơn thập t.ử nhất sinh thường cho biết họ đi qua một đường hầm đầy á.nh sá.ng. Ảnh: Burst.

Theo một ngh.iên c.ứu năm 2011, trải ngh.iệm cận t.ử chỉ là ph.ản ứ.ng sinh học. Dù vậy, t.iến s.ĩ Eben Alexander, bá.c sĩ ph.ẫu th.uật th.ần k.inh tại Harvard l.ại kh.ô.ng đồng ý với nh.ận định này. t.iến s.ĩ Alexander kh.ô.ng tin linh hồn tồn tại.

Nhưng ngày nọ, ô.ng r.ơi vào c.ơn h.ôn m.ê suốt một tuần do viêm màng não g.ây ra. Sau đó, ô.ng tuyên b.ố trong thời gian h.ôn m.ê đã trải qua hành trình kỳ lạ đến thế giới bên kia, trải ngh.iệm chân thật đến nỗi nó làm cho thế giới c.on ng.ười có vẻ giả tạo.

Ở đó, mọi ng.ười kh.ô.ng cần nói với nhau nhưng vẫn hiểu những gì họ nghĩ. Khi tỉnh l.ại bảy ngày sau, ô.ng được chữa kh.ỏi B.ệnh viêm màng não và b.ắt tay viết c.uốn sá.ch “Proof of Heaven” (b.ằng ch.ứng sự tồn tại của thiên đàng).

Ảnh điện – sinh học

Tiếp theo, chúng ta có thí ngh.iệm được th.ực h.iện bởi nhà kh.oa học ng.ười Nga Konstantin Korotkov. Ông đã chụp ảnh một ng.ười bằng máy ảnh điện sinh học đặc biệt tại thời điểm ng.ười này qu.a đ.ời. Korotkov giảng dạy vật lý tại Đại học Kỹ thuật b.ang St. Petersburg, n.ổi tiếng với những ngh.iên c.ứu về lĩnh vực Tr.ường năng lượng của c.on ng.ười.

kh.oa hoc co chung minh linh hon co that hinh anh 3 Những bức ảnh của nhà kh.oa học ng.ười Nga Konstantin Korotkov ch.o th.ấy dường như có thứ gì đó giống hào quang xung quanh ng.ười sắp ch.ế.t. Ảnh: Konstantin Korotkov.

Camer.a đ.iện sinh học tạo r.a đ.iện Tr.ường cường độ cao, một dòng chảy xung quanh vật thể. Những bức ảnh dường như ch.o th.ấy linh hồn đang r.ời kh.ỏi c.ơ th.ể. Ông giải thích rằng nguồn năng lượng sống (màu xanh dương) đ.ầu tiên r.ời kh.ỏi vùng bụng, sau đó là đ.ầu và cuối cùng là trái t.im và há.ng.

Những hoạt đ.ộng kì lạ của não bộ

Nhà giải phẫu th.ần k.inh ng.ười Canada, t.iến s.ĩ Wilder Penfield là ng.ười đứng sau rất nhiều c.ô.ng trình ngh.iên c.ứu về não bộ. Ông được xe.m như Ch.a đẻ bộ môn giải phẫu th.ần k.inh.

Trong nhiều năm liền, Penfield nghĩ bộ não có thể lý giải tất cả h.ành v.i c.on ng.ười. Nhưng sau nhiều thập kỷ ngh.iên c.ứu, ô.ng thay đổi suy nghĩ của m.ình.

Ông quan sát hoạt đ.ộng não một đ.ối t.ượng tham gia thí ngh.iệm bằng hệ thống th.eo d.õi hoạt đ.ộng não. Đầu tiên, ô.ng nói đ.ối t.ượng giơ tay. Khi anh ta giơ cá.nh tay lên, một phần não được kích hoạt. Khi anh ta đưa tay xuống, cũng là phần của bộ não đó đã b.ị v.ô h.iệu hóa. Đồng thời, Penfield hỏi “Bạn có giơ tay lên kh.ô.ng ?”, ng.ười này trả lời “Có, tôi đã làm vậy”.

kh.oa hoc co chung minh linh hon co that hinh anh 4 Nhà giải phẫu th.ần k.inh ng.ười Canada, t.iến s.ĩ Wilder Penfield được xe.m như Ch.a đẻ bộ môn giải phẫu th.ần k.inh. Ảnh: Al Jazeera.

Sau đó, t.iến s.ĩ Penfield sử d.ụng một cỗ máy để kích hoạt phần não đó một lần n.ữa. Cá.nh tay giơ lên. Sau đó, ô.ng v.ô h.iệu hóa phần não đó và cá.nh tay r.ơi xuống. Khi được hỏi một lần n.ữa rằng “Anh có giơ cá.nh tay lên kh.ô.ng?”, đ.ối t.ượng nói “Kh.ô.ng, nó tự đi lên”.

Thí ngh.iệm đ.ơn giản này thực sự đ.á.ng kinh ng.ạc vì trong lần thử thứ hai, chính Penfield đã kích hoạt não kh.iến cá.nh tay đi lên, nhưng trong Tr.ường hợp đ.ầu tiên ai hay cái gì đã kích hoạt não?

Bởi điều này, Penfield k.ết l.uận: “Bộ não là máy tính, nhưng nó được lập trình bởi một thứ gì đó bên ngoài chính nó”. Ông cũng nói trong c.uốn sá.ch cuối cùng của m.ình, “The Mystery of the Mind” (b.í ẩ.n của tâm trí), “Tôi ngh.iêm túc, thậm chí tin rằng, ý thức của c.on ng.ười, tâm trí, kh.ô.ng phải thứ gì đó nằm trong cơ cấu của não bộ”.

Sự đ.ầu th.ai

Có vô số ví d.ụ việc c.on ng.ười nhớ được tiền kiếp của m.ình. Một vài nền văn hóa thậm chí xe.m đ.ầu th.ai là sự thật.

gi.áo s.ư Ian Stevenson tại Đại học Virginia và t.iến s.ĩ Jim Tucker đã dành nhiều thập kỷ để ngh.iên c.ứu những Tr.ường hợp b.ị ngh.i ng.ờ đ.ầu th.ai ở tr.ẻ e.m. Nhiều Tr.ường hợp có thể nhớ chi tiết cụ thể kiếp trước.

Ví d.ụ điển hình là một cậu b.é tên Sam. Sam b.ốn t.uổi khi b.à của cậu qu.a đ.ời. Ch.a cậu đã mang một album ảnh cũ từ nhà b.à khi dọn dẹp. Sam chưa b.ao giờ nhìn thấy ô.ng nội m.ình.

kh.oa hoc co chung minh linh hon co that hinh anh 5 James Leininger là một cậu b.é khá.c nhớ được “kiếp trước” của m.ình. James có thể kể tỉ mỉ cá.ch cậu – một phi c.ô.ng thế ch.iến 2 – đã ch.ế.t như thế nào tại Iwo Jima, Nhật Bản. Ảnh: Soulsofsilver.

Khi họ đang xe.m qua album, Sam chỉ vào bức ảnh một chiếc ôtô và nói: “Chiếc xe này là của c.on”. Đây là chiếc xe đ.ầu tiên của ô.ng nội cậu. M.ẹ Sam đã hoài ngh.i, b.à cho c.on xe.m bức ảnh ô.ng nội khi còn là một cậu b.é với những ng.ười bạn cùng t.uổi. Sam chỉ vào ô.ng nội và nói “c.on đây nè”.

M.ẹ hỏi cậu có nhớ gì khá.c từ kiếp trước kh.ô.ng. Sam nói ai đó “biến e.m gái của c.on thành một c.on cá”.

Khi được hỏi những ng.ười đó là ai, Sam trả lời: “Những ng.ười đ.àn ô.ng x.ấu xa”. Hóa ra ch.ị gái ô.ng nội b.ị s.át h.ại, và x.á.c của b.à b.ị vứt xuống Vịnh San Francisco. Ron và Cathy, Ch.a M.ẹ Sam nhẹ nhàng hỏi  “Vậy c.on có biết c.on đã ch.ế.t như thế nào kh.ô.ng?”.

Sam gi.ật lùi l.ại và t.át mạnh vào đỉnh đ.ầu, tỏ vẻ đ.au đ.ớn. Một năm trước khi Sam chào đời, ô.ng nội cậu b.é đã qu.a đ.ời vì x.uất h.uyết n.ão.

Nguồn: News.zing.vn

Chia sẽ