Hỗn ch.iến k.inh h.oàng giữa hai nh.óm trai làng trong đêm, 2 ng.ười t.ử v.ong

Chia sẽ

Trong lúc đ.i ch.ơi, giữa hai nh.óm th.anh n.iên ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn, d.ẫn t.ới hỗn ch.iến kh.iến 2 ng.ười b.ị đ.âm t.ử v.ong, 1 ng.ười tr.ọng th.ương.

Sá.ng ngày 17-12, th.ô.ng tin từ ô.ng Phạm Văn Hướng, ch.ủ t.ịch UBND xã Diễn l.ộc (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa b.àn xã này vừa x.ảy r.a v.ụ á.n m.ạng kh.iến 2 ng.ười t.ử v.ong.

Hỗn ch.iến k.inh h.oàng giữa hai nh.óm trai làng trong đêm, 2 ng.ười t.ử v.ong - Ảnh 1.

Một n.ạn nh.ân b.ị đ.âm từ vong khi đưa tới b.ệnh v.iện – Ảnh: P. Tâm

Trước đó, theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16-12, 3 th.anh n.iên ở huyện Diễn Châu gồm Lê Văn A. (SN 2000, trú xã Diễn An), Cao Văn D. (SN 1992, trú xã Diễn Trung), anh Cao Văn Ch. (SN 1992, trú xã Diễn An) rủ nhau sang xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) chơi. Tại đây, nh.óm th.anh n.iên trên có x.ảy r.a xích mích với một nh.óm ng.ười khá.c.

b.ị đ.uổi đ.á.nh, 3 th.anh n.iên trên b.ỏ ch.ạy về hướng xã Diễn l.ộc. Khi ch.ạy đến xóm 8, xã Diễn l.ộc thì b.ị ch.ặn l.ại. Trong lúc hỗn ch.iến, anh A. và anh D. b.ị đối thủ dùng d.ao đ.âm t.ử v.ong, anh Ch. b.ị th.ương n.ặng được ng.ười dân đưa đi c.ấp c.ứu ngay sau đó.

Nh.ận t.in b.áo, CA huyện Diễn Châu đang cùng CA tỉnh Nghệ An đến kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, Tr.uy t.ìm h.ung th.ủ g.ây á.n.

Hiện v.ụ á.n m.ạng ngh.iêm trọng trên đang được CA đ.iều tr.a, l.àm r.õ.

Đức Ngọc

Nguồn: Nld.com.vn

 

Chia sẽ