Hàng trăm h.ọc s.inh THPT thành phố Buôn Ma Thuột định hỗn ch.iến trong đêm

Chia sẽ

Sá.ng 6/1, CA thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa ph.ối h.ợp cùng l.ực l.ượng c.ảnh s.át cơ đ.ộng (CA tỉnh Đắk Lắk) kịp thời ng.ăn ch.ặn một v.ụ hỗn ch.iến giữa hai nh.óm thanh, thiếu niên trên địa b.àn.

Khoảng 19h 30 phút ngày 5/1, từ nguồn t.in b.áo của quần chúng cho biết tại khu vực Siêu thị Metro (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột) có cả chục thanh, thiếu niên mang theo h.ung kh.í, tụ tập để chuẩn b.ị hỗn ch.iến; c.ảnh s.át Cơ đ.ộng (CA tỉnh Đắk Lắk) ph.ối h.ợp cùng CA phường Tân An và CA thành phố Buôn Ma Thuột t.ổ ch.ức ng.ăn ch.ặn, vây ráp, b.ắt gi.ữ 28 đ.ối t.ượng.

Tại h.iện tr.ường, l.ực l.ượng CA đã th.u gi.ữ nhiều h.ung kh.í như: g.ậy bóng chày, d.ao, c.ôn nhị khúc, mã tấu… cùng gần 30 chiếc xe máy độ chế, do cá.c đ.ối t.ượng bỏ l.ại.

Đ.iều tr.a b.an đ.ầu ch.o th.ấy, hầu hết cá.c đ.ối t.ượng b.ị b.ắt gi.ữ đang là h.ọc s.inh Trung học phổ th.ô.ng trên địa b.àn thành phố Buôn Ma Thuột.

v.ụ việc đang được l.ực l.ượng ch.ức n.ăng x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Tuấn Anh (TTXVN)

 

Chia sẽ