Hàng nghìn chiếc iPhone b.ị vứt mỗi thá.ng vì Apple thích b.ảo m.ật

Chia sẽ

Khả năng b.ảo m.ật của iPhone và máy tính Mac kh.iến bọn Tr.ộm c.ắp nản lòng. Tuy nhiên, nó cũng vô tình làm cho việc tái chế thiết b.ị cũ gặp kh.ó kh.ăn.

iPhone, iPad và MacBook đều được trang b.ị khả năng b.ảo m.ật chặt chẽ. Đây là niềm vui đối với chủ nhân thiết b.ị nhưng l.ại là tin x.ấu dành cho k.ẻ tr.ộm và… môi Tr.ường.

Activation Lock trên cá.c sản phẩm mới của Apple sử d.ụng một loại chip b.ảo m.ật đặc biệt có tên T2, kết hợp với Apple ID. Nếu chủ sở hữu kh.ô.ng th.ực h.iện thao tá.c xóa thiết b.ị đúng cá.ch, nó sẽ trở thành “cục g.ạch” trừ khi nhập đúng tài khoản Apple ID và mật khẩu.

Hang ngh.in chiec iPhone bi vut moi thang vi Apple thich b.ao mat hinh anh 1 Tính năng b.ảo m.ật chặt chẽ của Apple đã g.ây kh.ó kh.ăn cho nỗ lực tái chế, tân trang iPhone. Ảnh: Shutterstock.

Theo ZDNet, vấn đề nằm ở chỗ kh.ô.ng phải bất kỳ ng.ười dùng nào cũng biết điều này. Họ bá.n l.ại máy trong khi tính năng Activation Lock vẫn bật. Do đó, cá.c thiết b.ị cũ kh.ô.ng thể tái sử d.ụng hoặc tân trang.

iFixit trích dẫn lời Peter Schindler, ng.ười sá.ng lập và chủ sở hữu của một c.ô.ng ty tái chế hàng điện t.ử tại Colorado (Mỹ), cho biết, họ nh.ận được “từ 4.000 đến 6.000 iPhone b.ị kh.óa mỗi thá.ng”. Tất cả đều phải vứt bỏ vì tính năng Activation Lock vẫn bật.

Đây chỉ là th.ô.ng tin từ một đ.ơn v.ị tái chế, nếu x.e.m x.ét ở phạm vi rộng hơn, c.on số phải lớn hơn rất nhiều lần. Vậy phải làm gì để gi.ải qu.yết vấn đề này?

Theo Schindler, Apple có thể c.ung c.ấp cho cá.c c.ô.ng ty tái chế, tân trang thiết b.ị một loại chứng nh.ận đặc biệt, vượt qua Activation Lock để mở kh.óa những máy được bá.n l.ại hoặc tặng. Ông đang kết hợp với một số t.ổ ch.ức khá.c như EFF, US PirG và iFixit để nộp đ.ơn yêu theo đạo luật DMCA nếu Apple kh.ô.ng t.ự ng.uyện đưa ra giải pháp.

ng.uyên nh.ân iPhone, MacBook có giá trên trời Sản phẩm của Apple luôn có giá cao hơn nhiều so với cá.c hãng khá.c. Tuy nhiên, ng.ười dùng vẫn kh.ô.ng ng.ại xuống tiền cho những thiết b.ị của “Táo khuyết”.

Nguồn: News.zing.vn

 

Chia sẽ